Đầu trang

Phiên bản mới - Một Ngày Làm Boss

Từ 22-11-18

THÁM HIỂM LỤC ĐỊA

Thông tin cơ bản

 • Gunner đạt Lv.30 và đã vào Guild có thể tham gia.
 • Lối vào: Đặc Sắc -> Thám Hiểm Lục Địa
   ->
 • Hoạt động mở cả ngày.

Quy tắc hoạt động

  • Điểm Thám Hiểm:
  • Điểm thám hiểm dùng để đổ xúc xắc và thám hiểm các khu vực khác nhau.
  • Gunner đổ xúc xắc để quyết định số bước sẽ đi.

   Nhấn nút Bắt đầu và nhấn tiếp nút Kết Thúc sẽ ngẫu nhiên ra số bước sẽ đi
  • Mỗi ngày Gunner nhận miễn phí tối đa 20 điểm thám hiểm, bao gồm:
   • 10 điểm miễn phí khi qua ngày mới.
   • 10 điểm nhận miễn phí  khi online đúng mốc giờ nhận (18h-22h).
  • 0h mỗi ngày reset thành 10 điểm.
  • Hết số lần miễn phí có thể mua thêm, 500 xu/1 điểm thám hiểm. Tối đa 1 Gunner có thể mua 10 lần mỗi ngày.
Khu Thám Hiểm Lục Địa
 • Gồm 3 khu vực chính: Vương Thành Gà, Bộ Lạc Tà Thần, Xưởng Hơi Nước
 • Mặc định sẽ được mở sẵn khu vực Vương Thành Gà, để mở các khu vực tiếp theo Guild cần đánh bại Boss Cuối của khu vực trước.
 • Khu vực đã vượt, chủ Guild có thể dùng 10.000 điểm tài sản để tái lập và thám hiểm lại.
 • Số lần tái lập tối đa 10 lần/1 tuần (Thứ 2 – Chủ nhật), tính tổng số lần của 3 khu vực.
Ô Thám Hiểm
   - Tạo thành từ các ô khác nhau gồm có:
  • Ô xuất phát: Nơi Gunner xuất hiện mặc định.
  • Ô trống: Vào ô này sẽ không có sự kiện đặc biệt.
  • Ô sự kiện: Vào ô sẽ kích hoạt sự kiện khác nhau.
  • Ô đích: Cố định là Ô Boss.
Quá Trình Thám Hiểm
  • Tốn điểm thám hiểm ném xúc xắc để tiến lên.
  • Thám hiểm sẽ gặp các Ô Thám Hiểm Sự Kiện, Rương.
  • Khi thám hiểm đến điểm cuối sẽ nhận Rương Về Đích của Khu vực tương ứng và tái lập tiến độ, có xác suất gặp BOSS.
  • Diệt BOSS nhận được thưởng diệt và thưởng hạng Guild.
  • Nếu BOSS đã bị diệt sẽ không gặp nữa, nhưng sẽ có thưởng điểm cuối và trở về điểm đầu.
Quy Tắc BOSS:
  • BOSS mỗi khu đều khác nhau.
  • Guild cùng nhau vào đánh BOSS, BOSS bị diệt cần Chủ  Guild tái lập BOSS.  
  • BOSS bị diệt sẽ tổng kết hạng sát thương và gửi thưởng qua thư.
  • BOSS bị diệt sẽ nhận công hiến, công trạng, Huy chương Guild, Quà Diệt.
  • Mỗi tuần mỗi BOSS có giới hạn tái lập lại, tái lập sẽ tạo mới hạng sát thương của lần diệt trước.
  • HP BOSS chưa tái lập vẫn có thể thám hiểm khu khác, trong lúc thám hiểm BOSS bị diệt cũng không ảnh hưởng tiến độ.
  • HP của BOSS nếu trong tuần chưa bị hạ gục, mỗi thứ 2 sẽ được tạo mới về 100%.
Quy Tắc tạo thuộc tính
 • Nhân vật vào BOSS sẽ mặc định các chỉ số như sau:
 • Công: 3000, Nhanh: 3000, Thủ: 3000, May: 3000, Ma Công: 1200, Ma Kháng: 0, Sát thương: 2000, Hộ Giáp: 20000, HP: 50000.
 • Ngoài ra sẽ được cộng thêm 10% thuộc tính của nhân vật.

Phần Thưởng:

 • Thưởng vượt khu vực: Gunner thám hiểm đến điểm cuối sẽ nhận được quà vượt ải.
 • Thưởng cá nhân: Sau khi BOSS bị diệt, căn cứ % sát thương lên BOSS, sẽ được thưởng phần quà giá trị khác nhau.
 • Thưởng Diệt BOSS: Khi BOSS bị hạ gục, tất cả Gunner có tham gia đánh BOSS đều nhận được quà tương ứng BOSS đó.
 • Tất cả phần thưởng đều được gửi qua thư.

Bảng Xếp Hạng

 • BXH cống hiến cá nhân, chia theo khu vực, hiện tên Gunner, sát thương Gunner, xếp từ cao đến thấp.
 • BXH tạo mới 1 phút 1 lần
 • BXH tái lập: Boss bị diệt sẽ tái lập khu vực, BXH khu vực sẽ xóa dữ liệu ngay lập tức.

Lưu ý:

 • Chủ Guild mới được tái lập khu thám hiểm.
 • Gamer thoát Guild nửa chừng, xóa tiến độ thám hiểm khu, không ảnh hưởng rương cá nhân, xóa dữ liệu sát thương lên boss, khi phát thưởng nếu Gunner không ở trong Guild sẽ không phát. Khi thoát Guild vào lại sẽ tính điểm sát thương mới, không cộng dồn dữ liệu trước khi thoát.

Bảng các loại ô sự kiện

LoạiHình ảnhSự kiệnHành động
Xúc Xắc

Điểm thám hiểm +1

Điểm thám hiểm +1.

Điểm thám hiểm đạt giới hạn sẽ không tăng số lần nữa.

Rương
 • Nhận được rương
 • Rương 4 phẩm chất Lục, Lam, Tím và Vàng.
 • Rương phẩm chất khác nhau sẽ có thưởng khác nhau.
 • Khu khác nhau nhận rương khác nhau.
 • Đặt rương: Thanh rương ở bên phải phía trên, mỗi người có 3 ô
 • Mở rương: Rương hết thời gian chở có thể nhấp mở.
 • Gunner có thể tốn phí để mở rương nhanh, phẩm chất rương khác nhau tốn phí khác nhau.
 • Thanh rương đầy sẽ không thể nhận rương nữa.
Ô

-

-

-

Sự kiện ngẫu nhiên

Tiệm Thần Bí

Bán quà giảm giá

 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay

1. Đúng nhận Vàng
2. Sai trừ Vàng
3. Bắt buộc phải chọn câu trả lời, không được tắt. Rớt mạng vào lại sẽ hiện ngay bảng câu hỏi.

 

Rơi Hố

Điểm thám hiểm >0 sẽ trừ 1.
Điểm thám hiểm =0 không trừ

Mỏ Vàng

Nhận Vàng

Nhận Vàng ngẫu nhiên

Chi tiết các Rương Phần Thưởng

STTTên vật phẩmPhần thưởngCách nhận

1

Rương Mạo Hiểm Gỗ

Mở nhận: Thuốc Tu Luyện Cấp 1 x5, Vật Tế Thấp x10, Rương Vàng x5.

Ngẫu nhiên nhận trong lúc thám hiểm Khu Vực Vương Thành Gà

2

Rương Mạo Hiểm Lục

Mở nhận: Thuốc Tu Luyện Cấp 1 x15, Vật Tế Thấp x15, Rương Vàng x8.

3

Rương Mạo Hiểm Lam

Mở nhận: Thuốc Tu Luyện Cấp 1 x25, Vật Tế Thấp x25, Mảnh Đá Tăng Cấp x5, Rương Vàng x10.

4

Rương Mạo Hiểm Vàng

Mở nhận: Vật Tế-Cao x15, Thuốc Tăng Cấp Thú x15, Hộp Vàng (Mở nhận 10000 Vàng, có cơ hội mở được 1000000 Vàng) x15, Đá Đúc Hồn x30, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x5, Đá Manh Hóa x28.

5

Rương Về Đích Vương Thành Gà

Mở nhận: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x8, Đá Tăng Cấp x1, Rương Vàng x10, Đá Đúc Hồn x5.

Thám Hiểm về tới Ô Đích Vương Thành Gà

6

Thưởng Diệt BOSS Vương Thành Gà

Mở nhận: Thuốc Tu Luyện Cấp 2 x15, Đá Tăng Cấp x2, Rương Vàng x30, Đá Đúc Hồn x50.

BOSS Vương Thành Gà bị Diệt, Gunner có tham gia sẽ được nhận

7

Rương Hạng 1 Vương Thành Gà

Mở nhận: Đá Tăng Cấp x8, Vật Tế-Cao x20, Thuốc Tăng Cấp Thú x20, Rương Vàng x20, Đá Đúc Hồn x35.

Như mô tả Tên vật phẩm

8

Rương Hạng 2 Vương Thành Gà

Mở nhận: Đá Tăng Cấp x5, Vật Tế-Cao x10, Thuốc Tăng Cấp Thú x10, Rương Vàng x10, Đá Đúc Hồn x25.

9

Rương Hạng 3 Vương Thành Gà

Mở nhận: Đá Tăng Cấp x3, Vật Tế-Cao x8, Thuốc Tăng Cấp Thú x8, Rương Vàng x8, Đá Đúc Hồn x20.

10

Rương Hạng 4-10 Vương Thành Gà

Mở nhận: Đá Tăng Cấp x2, Vật Tế-Cao x5, Thuốc Tăng Cấp Thú x5, Rương Vàng x5, Đá Đúc Hồn x15.

11

Rương Tham Dự Vương Thành Gà

Mở nhận: Đá Tăng Cấp x1, Vật Tế-Cao x2, Thuốc Tăng Cấp Thú x2, Rương Vàng x2, Đá Đúc Hồn x10.

12

Hộp Vàng

Mở nhận: 10000 Vàng, có cơ hội nhận được 1000000 Vàng!

Ngẫu nhiên nhận trong lúc thám hiểm.

13

Rương Về Đích Bộ Lạc Tà Thần

Mở nhận: Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 x8, Vật Tế-Cao x5, Rương Vàng x10, Đá Đúc Hồn x5.

Thám Hiểm về tới Ô Đích Khu vực Bộ Lạc Tà Thần

14

Thưởng Diệt BOSS Bộ Lạc Tà Thần

Mở nhận: Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 x15, Vật Tế-Cao x10, Rương Vàng x30, Đá Đúc Hồn x50.

BOSS Bộ Lạc Tà Thần bị Diệt, Gunner có tham gia sẽ được nhận

15

Rương Hạng 1 Bộ Lạc Tà Thần

Mở nhận: Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x5, Thuốc Tăng Cấp Thú x35, Rương Vàng x20, Đá Đúc Hồn x35.

Như mô tả Tên vật phẩm

16

Rương Hạng 2 Bộ Lạc Tà Thần

Mở nhận: Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x3, Thuốc Tăng Cấp Thú x25, Rương Vàng x10, Đá Đúc Hồn x25.

17

Rương Hạng 3 Bộ Lạc Tà Thần

Mở nhận: Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x2, Thuốc Tăng Cấp Thú x15, Rương Vàng x8, Đá Đúc Hồn x20.

18

Rương Hạng 4-10 Bộ Lạc Tà Thần

Mở nhận: Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x2, Thuốc Tăng Cấp Thú x10, Rương Vàng x5, Đá Đúc Hồn x15.

19

Rương Tham Dự Bộ Lạc Tà Thần

Mở nhận: Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x1, Thuốc Tăng Cấp Thú x4, Rương Vàng x2, Đá Đúc Hồn x10.

20

Rương Về Đích Xưởng Hơi Nước

Mở nhận: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x20, Thức Ăn (20.000 EXP) x5, Rương Vàng x10, Đá Đúc Hồn x5.

Thám Hiểm về tới Ô Đích Xưởng Hơi Nước

21

Thưởng Diệt BOSS Xưởng Hơi Nước

Mở nhận: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x5, Thức Ăn (20.000 EXP) x5, Rương Vàng x30, Đá Đúc Hồn x50.

BOSS Xưởng Hơi Nước bị Diệt, Gunner có tham gia sẽ được nhận

22

Rương Hạng 1 Xưởng Hơi Nước

Mở nhận: Bùa Bụi Lớn x5, Thuốc Tăng Cấp Thú x35, Rương Vàng x20, Đá Đúc Hồn x35.

Như mô tả Tên vật phẩm

23

Rương Hạng 2 Xưởng Hơi Nước

Mở nhận: Bùa Bụi Lớn x3, Thuốc Tăng Cấp Thú x25, Rương Vàng x10, Đá Đúc Hồn x25.

24

Rương Hạng 3 Xưởng Hơi Nước

Mở nhận: Bùa Bụi Lớn x2, Thuốc Tăng Cấp Thú x15, Rương Vàng x8, Đá Đúc Hồn x20.

25

Rương Hạng 4-10 Xưởng Hơi Nước

Mở nhận: Bùa Bụi Lớn x2, Thuốc Tăng Cấp Thú x10, Rương Vàng x5, Đá Đúc Hồn x15.

26

Rương Tham Dự Xưởng Hơi Nước

Mở nhận: Bùa Bụi Lớn x1, Thuốc Tăng Cấp Thú x4, Rương Vàng x2, Đá Đúc Hồn x10.

27

Quà Vương Thành Gà Ngẫu Nhiên

Mở nhận 1 món: Thuốc Tăng Cấp Thú x5, Đá Tăng Cấp x2, Vật Tế-Cao x5.

Thám hiểm Vương Thành Gà ngẫu nhiên nhận

28

Quà Bộ Lạc Tà Thần Ngẫu Nhiên

Mở nhận 1 món: Tinh Hoa Vinh Dự x8, Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x2, Thuốc Tăng Cấp Thú x5.

Thám Hiểm Bộ Lạc Tà Thần ngẫu nhiên nhận

29

Quà Xưởng Hơi Nước Ngẫu Nhiên

Mở nhận 1 món: Bùa Bụi Lớn x3, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5, Thuốc Tăng Cấp Thú x5.

Thám Hiểm Xưởng Hơi Nước ngẫu nhiên nhận