Đầu trang

Phiên bản Mới: Lãnh Địa Guild

Từ 19-09-17

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- HỆ THỐNG VIP -=-

Tăng giới hạn cấp VIP từ 12 cấp thành 15 cấp VIP.

    • VIP 12 trở lên sẽ nhận danh hiệu riêng Đại Thần Gà. Tất cả chỉ số thuộc tính +20.
    • VIP 13 trở lên sẽ có Set trang riêng : Phi Long Tại Thiên.

Túi Quà VIP.

  • Mỗi khi tăng cấp thành công cấp VIP sẽ nhận túi quà VIP tương ứng với cấp đó.
  • Gunner mua gói VIP 6 tháng (nửa năm) sẽ nhận ngay toàn bộ túi quà VIP 1 đến VIP 6.
  • Khi cập nhật Phiên Bản Mới – Lãnh Địa Guild, hệ thống sẽ tặng túi quà VIP tương ứng với cấp VIP hiện tại của Gunner.

Thông báo Online dành cho VIP.

  • VIP 12, 13 khi online sẽ thông báo toàn server.
  • VIP 14, 15 khi online sẽ thông báo trên tất cả các server.