Đầu trang

Phiên bản Mới: Kho Báu Hắc Ám

Từ 19-01-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ƯU HÓA KHÁC -=-

Sứ Mệnh Guild

  • Thêm tính năng Khóa các đầu mục Sứ Mệnh Guild
  • Ở giao diện nhiệm vụ Sứ Mệnh Guild sẽ thêm nút Khóa/Mở Khóa
  • Nhấp nút Khóa sẽ đổi thành trạng thái Khóa. Chủ Guild có thể thấy nút khóa, đã khóa, còn thành viên khác chỉ có thể thấy nút trạng thái chưa khóa.
  • Nhận lại sứ mệnh guild sẽ có Popup thông báo phí Xu tạo mới và khóa nhiệm vụ.
 • Quy tắc cơ bản:
  • Nhấp vào nút khóa, sẽ hiển thị nút đổi trạng thái chưa khóa và khóa
  • Khi tiến hành nhận lại sứ mệnh guild, thì sẽ được nhận ngẫu nhiên, nhưng những dòng đã được khóa rồi thì sẽ không thay đổi, chỉ thay đổi với những dòng chưa khóa.
  • Nhiều nhất chỉ có thể khóa được 2 dòng, sau khi khóa 2 dòng, ổ khóa thứ 3 sẽ không thể bấm được.
  • Khi nhận lại sứ mệnh guild, sẽ hiện ra pop up trạng thái khóa, tiêu phí ở đây là phí nhận lại sứ mệnh guild và phí khóa dòng sứ mệnh Guild.

Điều chỉnh Thuốc Mê Cung và thông số Kỹ năng Guild

  • Thuốc Mê Cung
STTTên thuốcTrước điều chỉnhSau điều chỉnh
1 Thuốc tấn công Lv1 Dùng tăng 30 tấn công trong 30 phút Dùng tăng 80 tấn công trong 30 phút
2 Thuốc tấn công Lv2 Dùng tăng 50 tấn công trong 30 phút Dùng tăng 160 tấn công trong 30 phút
3 Thuốc tấn công Lv3 Dùng tăng 70 tấn công trong 30 phút Dùng tăng 240 tấn công trong 30 phút
4 Thuốc tấn công Lv4 Dùng tăng 90 tấn công trong 30 phút Dùng tăng 320 tấn công trong 30 phút
5 Thuốc tấn công Lv5 Dùng tăng 110 tấn công trong 30 phút Dùng tăng 400 tấn công trong 30 phút
6 Thuốc phòng thủ Lv1 Dùng tăng 30 phòng thủ trong 30 phút Dùng tăng 80 phòng thủ trong 30 phút
7 Thuốc phòng thủ Lv2 Dùng tăng 50 phòng thủ trong 30 phút Dùng tăng 160 phòng thủ trong 30 phút
8 Thuốc phòng thủ Lv3 Dùng tăng 70 phòng thủ trong 30 phút Dùng tăng 240 phòng thủ trong 30 phút
9 Thuốc phòng thủ Lv4 Dùng tăng 90 phòng thủ trong 30 phút Dùng tăng 320 phòng thủ trong 30 phút
10 Thuốc phòng thủ Lv5 Dùng tăng 110 phòng thủ trong 30 phút Dùng tăng 400 phòng thủ trong 30 phút
11 Thuốc nhanh nhẹn Lv1 Dùng tăng 30 nhanh nhẹn trong 30 phút Dùng tăng 80 nhanh nhẹn trong 30 phút
12 Thuốc nhanh nhẹn Lv2 Dùng tăng 50 nhanh nhẹn trong 30 phút Dùng tăng 160 nhanh nhẹn trong 30 phút
13 Thuốc nhanh nhẹn Lv3 Dùng tăng 70 nhanh nhẹn trong 30 phút Dùng tăng 240 nhanh nhẹn trong 30 phút
14 Thuốc nhanh nhẹn Lv4 Dùng tăng 90 nhanh nhẹn trong 30 phút Dùng tăng 320 nhanh nhẹn trong 30 phút
15 Thuốc nhanh nhẹn Lv5 Dùng tăng 110 nhanh nhẹn trong 30 phút Dùng tăng 400 nhanh nhẹn trong 30 phút
16 Thuốc may mắn Lv1 Dùng tăng 30 may mắn trong 30 phút Dùng tăng 80 may mắn trong 30 phút
17 Thuốc may mắn Lv2 Dùng tăng 50 may mắn trong 30 phút Dùng tăng 160 may mắn trong 30 phút
18 Thuốc may mắn Lv3 Dùng tăng 70 may mắn trong 30 phút Dùng tăng 240 may mắn trong 30 phút
19 Thuốc may mắn Lv4 Dùng tăng 90 may mắn trong 30 phút Dùng tăng 320 may mắn trong 30 phút
20 Thuốc may mắn Lv5 Dùng tăng 110 may mắn trong 30 phút Dùng tăng 400 may mắn trong 30 phút
21 Thuốc sát thương Lv1 Dùng tăng 10 sát thương trong 30 phút Dùng tăng 20 sát thương trong 30 phút
22 Thuốc sát thương Lv2 Dùng tăng 20 sát thương trong 30 phút Dùng tăng 40 sát thương trong 30 phút
23 Thuốc sát thương Lv3 Dùng tăng 30 sát thương trong 30 phút Dùng tăng 60 sát thương trong 30 phút
24 Thuốc sát thương Lv4 Dùng tăng 40 sát thương trong 30 phút Dùng tăng 80 sát thương trong 30 phút
25 Thuốc sát thương Lv5 Dùng tăng 50 sát thương trong 30 phút Dùng tăng 100 sát thương trong 30 phút
26 Thuốc hộ giáp Lv1 Dùng tăng 10 hộ giáp trong 30 phút Dùng tăng 20 hộ giáp trong 30 phút
27 Thuốc hộ giáp Lv2 Dùng tăng 20 hộ giáp trong 30 phút Dùng tăng 40 hộ giáp trong 30 phút
28 Thuốc hộ giáp Lv3 Dùng tăng 30 hộ giáp trong 30 phút Dùng tăng 60 hộ giáp trong 30 phút
29 Thuốc hộ giáp Lv4 Dùng tăng 40 hộ giáp trong 30 phút Dùng tăng 80 hộ giáp trong 30 phút
30 Thuốc hộ giáp Lv5 Dùng tăng 50 hộ giáp trong 30 phút Dùng tăng 100 hộ giáp trong 30 phút
31 Thuốc HP Lv1 Dùng tăng 100 HP trong 30 phút Dùng tăng 700 HP trong 30 phút
32 Thuốc HP Lv2 Dùng tăng 200 HP trong 30 phút Dùng tăng 1400 HP trong 30 phút
33 Thuốc HP Lv3 Dùng tăng 300 HP trong 30 phút Dùng tăng 2100 HP trong 30 phút
34 Thuốc HP Lv4 Dùng tăng 400 HP trong 30 phút Dùng tăng 2800 HP trong 30 phút
35 Thuốc HP Lv5 Dùng tăng 500 HP trong 30 phút Dùng tăng 3500 HP trong 30 phút
  • Kỹ năng Guild
Tên Kỹ NăngTrước điều chỉnhSau điều chỉnh
Tấn công
Tăng 10 điểm sát thương
Tăng 20 điểm sát thương
Tấn công
Tăng 15 điểm sát thương
Tăng 40 điểm sát thương
Tấn công
Tăng 20 điểm sát thương
Tăng 60 điểm sát thương
Bộc phát tiềm năng
Điểm 4 thuộc tính cơ bản tăng 5 điểm.
Điểm 4 thuộc tính cơ bản tăng 50 điểm.
Bộc phát tiềm năng
Điểm 4 thuộc tính cơ bản tăng 10 điểm.
Điểm 4 thuộc tính cơ bản tăng 100 điểm.
Bộc phát tiềm năng
Điểm 4 thuộc tính cơ bản tăng 15 điểm.
Điểm 4 thuộc tính cơ bản tăng 150 điểm.
Thuật cường thân
Tăng giới hạn HP cơ bản của nhân vật thêm 5%
Tăng giới hạn HP cơ bản của nhân vật thêm 20%
Thuật cường thân
Tăng giới hạn HP cơ bản của nhân vật thêm 7%
Tăng giới hạn HP cơ bản của nhân vật thêm 35%
Thuật cường thân
Tăng giới hạn HP cơ bản của nhân vật thêm 10%
Tăng giới hạn HP cơ bản của nhân vật thêm 50%
Thuật cường thể
Tăng giới hạn thể lực thêm 1 điểm
Tăng giới hạn thể lực thêm 10 điểm
Thuật cường thể
Tăng giới hạn thể lực thêm 2 điểm
Tăng giới hạn thể lực thêm 20 điểm
Thuật cường thể
Tăng giới hạn thể lực thêm 3 điểm
Tăng giới hạn thể lực thêm 30 điểm
Bàn tay của chúa
Hiệu quả trị liệu tăng 100 điểm.
Hiệu quả trị liệu tăng 500 điểm.
Bàn tay của chúa
Hiệu quả trị liệu tăng 200 điểm.
Hiệu quả trị liệu tăng 1000 điểm.
Bàn tay của chúa
Hiệu quả trị liệu tăng 300 điểm.
Hiệu quả trị liệu tăng 1500 điểm.
Đòn trí mạng
Sát thương bạo kích tăng 300 điểm.
Sát thương bạo kích tăng 500 điểm.
Đòn trí mạng
Sát thương bạo kích tăng 400 điểm.
Sát thương bạo kích tăng 1000 điểm.
Đòn trí mạng
Sát thương bạo kích tăng 500 điểm.
Sát thương bạo kích tăng 1500 điểm.
Trị liệu thần thánh
Dùng đạo cụ thêm máu sẽ tăng thêm 10% máu.
Dùng đạo cụ thêm máu sẽ tăng thêm 20% máu.
Trị liệu thần thánh
Dùng đạo cụ thêm máu sẽ tăng thêm 20% máu.
Dùng đạo cụ thêm máu sẽ tăng thêm 35% máu.
Trị liệu thần thánh
Dùng đạo cụ thêm máu sẽ tăng thêm 30% máu.
Dùng đạo cụ thêm máu sẽ tăng thêm 50% máu.
Nụ cười thâm hiểm
Lúc tấn công sẽ giảm 5% nộ khí đối phương
Lúc tấn công sẽ giảm 10% nộ khí đối phương
Nụ cười thâm hiểm
Lúc tấn công sẽ giảm 7% nộ khí đối phương
Lúc tấn công sẽ giảm 20% nộ khí đối phương
Nụ cười thâm hiểm
Lúc tấn công sẽ giảm 10% nộ khí đối phương
Lúc tấn công sẽ giảm 30% nộ khí đối phương

Thêm Cơ chế kiểm tra tự sát

 • Để hạn chế Gunner "chơi’ không đẹp trong trận đấu. Hệ thống sẽ thêm cơ chế kiểm tra. Cụ thể như sau:
  • Liên tiếp 3 trận đấu, trong turn của bản thân có hành động tự đào chết mình sẽ bị phát hiện ‘chơi’ không đẹp.
  • Khi bị phát hiện sẽ có thư từ hệ thống cảnh báo.
 • Hình phạt như sau:
  • Khi bị phát hiện thì khi bắt cặp chiến đấu đối phương sẽ là NPC.
  • Map bắt cặp sẽ là map không thể đào được.
  • Những chế độ thi đấu áp dụng: Tự do chiến, Guild chiến (không bao gồm Đấu Trường Không Gian)
  • Nếu là tổ đội nhiều người, thì cả tổ đội bắt cặp đều chịu hình phạt.
  • Giải trừ hình phạt:
   • Thi đấu liên tiếp 3 trận tiêu cực sẽ được giải trừ hình phạt
   • Trong 1 tuần, nếu người chơi liên tiếp bị phát hiện là tự sát, thì mỗi lần giải trừ hình phạt, số trận yêu cầu sẽ cộng thêm 1.
   • Sau khi giải trừ hình phạt, người chơi bắt cặp sẽ gặp người chơi bình thường.

Ưu hóa Ấn

  • Ấn không khóa có thể giao dịch thông qua Đấu Giá, hoặc trực tiếp qua thư.
  • Các loại Ấn được bán đấu giá

  Ưu hóa khác

    • Hoạt động Biến Hình nhận thưởng khi thắng mới có thể nhận thưởng, thua không thể nhận thưởng.