Đầu trang

Phiên bản Mới: Kho Báu Hắc Ám

Từ 19-01-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- THÀNH PHỐ HOANG TÀN-=-

Phần thưởng

 • Da Thú, Nhẫn exp, Vòng tay exp, Nước kinh nghiệm 3.

Quy tắc tham gia

  • Sau khi tạo phó bản thành công các gunner có thời mời bạn tham gia chung phòng để cùng treo máy.
  • Khi vào phó bản sẽ không thể thao tác : buff đạo cụ, buff dame, vũ khí phụ trợ, kỹ năng pet, bay…Chỉ có thế chat.
  • Phó bản tổng cộng sẽ có 100 ải. Điều kiện thắng phó bản, phỉa vượt qua 100 ải, không quá 9999 turn. Ngược lại sẽ thua
 • Cứ mỗi khi hoàn thành 2 ải sẽ nhận được nước kinh nghiệm.
 • Cứ mỗi 10 ải sẽ xuất hiện 1 rương (Rương sẽ tự mở), hoặc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện. Mỗi ngày được nhận tối đa 30 rương.
 • Vượt quá 30 rương sẽ không thể tham gia phó bản.
 • Mỗi ải cần diệt 50 con quái. Kết thúc mỗi ải sẽ có 3 giây tự tạo mới quái hoặc nhấp vào nút “ải kế” để tạo mới quái nhanh.
 • Trong phó bản treo máy mặc định mỗi turn bắn bằng thể lực cao nhất, 100% chính xác.

Cách tham gia

 • Click vào Icon Event, Chọn Anh Hùng sẽ mở giao diện Phó Bản Treo Máy