Đầu trang

Phiên bản Mới: Kho Báu Hắc Ám

Từ 19-01-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- HỒ LÔ EXP -=-

Thông tin cơ bản

 • Cấp độ 30 sử dụng được Hồ Lô.
 • Hồ Lô bán tại SHOP mục Giới thiệu. Có thể mua bằng Xu hoặc Xu Khóa.

Quy tắc tham gia

 • Nhân vật cấp độ 30 có thể sử dụng Hồ Lô.
 • Có 5 loại Hồ Lô, mỗi Hồ Lô chứa được lượng EXP cố định như sau:
Vật PhẩmThông Tin

Hồ Lô-Sơ
Bình hồ lô thần kỳ sau khi dùng có thể chứa 2 triệu điểm EXP
Mua tại Shop

Hồ Lô-Trung
Bình hồ lô thần kỳ sau khi dùng có thể chứa 5 triệu điểm EXP
Mua tại Shop

Hồ Lô-Cao
Bình hồ lô thần kỳ sau khi dùng có thể chứa 15 triệu điểm EXP, cho ra bình EXP-Cao (khóa), người chơi VIP6 trở lên mới có thể dùng
Mua tại Shop

Hồ Lô-Siêu
Bình hồ lô thần kỳ sau khi dùng có thể chứa 40 triệu điểm EXP, cho ra bình EXP-Siêu (khóa), người chơi VIP6 trở lên mới có thể dùng
Mua tại Shop

Hồ Lô-Truyền Thuyết
Bình hồ lô thần kỳ sau khi dùng có thể chứa 40 triệu điểm EXP, cho ra bình EXP-Siêu (không khóa), người chơi VIP6 trở lên mới có thể dùng
Nhận được thông qua event.
  • Sau khi sử dụng sẽ xuất hiện thanh tiến độ chứa EXP

Chú ý

 • Chức năng trữ EXP có thể đóng thủ công, khi đóng chức năng Hồ Lô, EXP đã trữ không được hoàn trả. Nếu dừng lại chức năng này cần dùng Hồ Lô mới. Sau khi thao tác sẽ không thể hủy.
  • Khi tiến độ trữ EXP đạt giới hạn hệ thống sẽ gửi Bình EXP về thư.
  • Có 5 loại Bình EXP, mỗi Bình EXP nhận được lượng EXP cố định như sau:
Vật PhẩmThông Tin

Bình EXP-Sơ
Sau khi dùng có thể nhận 2 triệu điểm EXP

Bình EXP-Trung
Sau khi dùng có thể nhận 5 triệu điểm EXP

Bình EXP-Cao
Sau khi dùng có thể nhận 15 triệu điểm EXP

Bình EXP-Siêu
Sau khi dùng có thể nhận 40 triệu điểm EXP

Bình EXP-Truyền Thuyết
Sau khi dùng có thể nhận 40 triệu điểm EXP