Đầu trang

Phiên bản mới - Huyền Thoại Người Cá

Từ 05-01-17

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- HỆ THỐNG HUY CHƯƠNG -=-

Thông Tin Cơ Bản

  • Huy Chương sẽ thay thế toàn bộ tác dụng của Xu Khóa phiên bản trước như: Auto Mê Cung, mua vật phẩm trong SHOP Huy Chương, Gia hạn một số vũ khí, thời trang, trang sức có thể gia hạn bằng Huy Chương, Auto BOSS Thế Giới, Võ Đài 18+,…
  • Sau khi cập nhật phiên bản mới, tất cả Xu Khóa của Gunner đang sở hữu sẽ chuyển thành Huy Chương. Được chuyển theo tỷ lệ 1:1.
  • Xu Khóa vẫn giữ lại để sử dụng cho những tính năng khác. Gà Gunny sẽ cập nhật thêm khi có thông tin chi tiết.

Cách nhận Huy Chương

    • Gunner có thể sở hữu Huy Chương qua các nhiệm vụ hằng ngày, một số Nhiệm vụ chính tuyến, các sự kiện, Túi quà Huy Chương,…
  • Những túi quà mở sẽ nhận được Huy Chương gồm: Rương Huy Chương (Trung), Rương Huy Chương đặc biệt, Lì Xì Phát Tài, Rương Huy Chương, Rương Huy Chương 2,…

Những tính năng sử dụng Huy Chương

Auto Mê Cung & Mê Cung Ma
Gia hạn một số Vũ Khí, Thời Trang, Trang sức,…

Trợ thủ BOSS

Mua hạt giống cây trồng

Shop Huy Chương

Thông tin thêm về Xu Khóa

  • Hiện tại Xu Khóa vẫn giữ lại, Gunner có thể sở hữu thông qua EVENT, Túi quà,…
  • Những tính năng sử dụng Xu Khóa: Sẽ cập nhật khi có.