Đầu trang

Phiên bản mới - Hot Update Tháng 8

Từ 12-08-15

Hiển thị Tớ Muốn Mạnh

Thêm nhiều tính năng như: Ma Thạch, Thú Cưỡi, Phụ kiện quần áo, Phụ Ma Trang Sức,..

Nhiệm vụ & Phó bản

4
Nhiệm vụPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Sĩ khí chiến đấu 1 Linh Châu Kỹ Năng 4
Sĩ khí chiến đấu 2 Linh Châu Kỹ Năng 6
Sĩ khí chiến đấu 3 Linh Châu Kỹ Năng 8
Sĩ khí chiến đấu 4 Linh Châu Kỹ Năng 10
Vinh dự đoàn đội 1 Cỏ Thiên Diệp 4
Vinh dự đoàn đội 2 Cỏ Thiên Diệp 6
Vinh dự đoàn đội 3 Cỏ Thiên Diệp 8
Vinh dự đoàn đội 4 Cỏ Thiên Diệp 10
Tình yêu vô biên 1 Linh lộ đơn 2
Tình yêu vô biên 2 Linh lộ đơn 3
Tình yêu vô biên 3 Linh lộ đơn 4
Tình yêu vô biên 4 Linh lộ đơn 5
Viễn Chinh 1 Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10 -
Viễn Chinh 2 Thuốc Tăng Cấp Thú 3
Viễn Chinh 3 Nước Tu Luyện 1 10
Viễn Chinh 4 Đá 1
Viễn Chinh 5 Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 15 -
Viễn Chinh 6 Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Viễn Chinh 7 Nước Tu Luyện 1 15

Kênh chát

Thêm khung đối thoại hệ thống (chuyên dùng cho thông báo hệ thống).

LỜi mời từ Gunner khác

Với tính năng này, Gunner được mời sẽ nhìn thấy được cả Cấp độ và lực chiến của nhân vật mời tham gia chiến đấu hoặc phó bản.

Tạo mới Thú Cưng

Tăng tỷ lệ tạo mới ra nhiều Thú Cưng 3 Sao và 4 Sao. Tha hồ chọn lựa và nuôi dưỡng Thú Cưng nhé!