Đầu trang

Phiên bản mới - Hot Update Tháng 8

Từ 12-08-15

Thông tin cơ bản

    • Trong giao diện hiển thị phần thưởng Bảng Xếp Hạng tăng theo tuần.
    • Trong Bảng Xếp Hạng thêm hiển thị Bảng Xếp Hạng danh vọng tăng theo ngày, tuần, phần thưởng tăng trong tuần sẽ gửi qua thư, danh vọng tăng trong tuần phải lớn hơn 3000.
    • Giới hạn 30 trận/ngày. Không giới hạn điểm danh vọng nhận đựơc trong ngày.

Phần thưởng

HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
1 -10 Đá Linh Hồn 20
Đá Vụn 20
Đá Manh Hóa 10
Mảnh Đá Tăng Cấp 10
11 -50 Đá Linh Hồn 10
Đá Vụn 10
Đá Manh Hóa 6
Chiến Hồn Đơn 30
51 -100 Đá Linh Hồn 5
Đá Vụn 5
Đá Manh Hóa 3
Chiến Hồn Đơn 15

Hướng dẫn tính năng

    • Tham gia Đấu Trường Quần Đùi bằng cách tại giao diện Quảng trường chọn:

    • Chọn Đấu Trường Quần Đùi: