Đầu trang

Phiên bản mới - Hot Update Tháng 8

Từ 12-08-15

Giao diện

Tham gia

  • Người phát lì xì:

   1. Click vào nút trao lì xì:

   2. Phát xu: là số xu bỏ ra tư người muốn phát,số xu phát tối đa 999999xu.

   3. Số lì xì: là số lượng người phát muộn phát,số lì xì tối đa là 200/lượt.

   4. Khi click nút bỏ xu vào lì xì hệ thống sẽ xác nhận lại 1 lần nữa.

  • Người nhận Lì xì:

   - Sau khi phát lì xì thành công, hệ thống sẽ thông báo cho mọi người trong Guild thấy:

   - Click vào link lì xì để giành lì xì:

   - Click nút kỉ lục để xem ai là người nhanh tay nhất: