Đầu trang

[Phiên bản mới] Hội Chợ Giáng Sinh

Từ 04-12-14

Khi bạn tìm kiếm những loại vũ khí cũ sẽ có cơ hội đổi được danh hiệu đấy. Tên danh hiệu hơi bị hoành tráng nha - Đại Thời 5 Đời:

gun

Việc để có danh hiệu này rất đơn giản. Chỉ cần thu thập 1 trong các loại vũ khí như búa vàng, cung đồng, búa đồng, súng hoàng kim, ak-48, tên nõ, búa phá đá, là được!

gun

Hình ảnh vật phẩm này sẽ hiển thị bên cạnh nhân vật của bạn

Nhớ rằng đây là các vũ khí có từ đời đầu của Gunny cho nên nó rất phổ biến và dễ tìm kiếm. Danh hiệu được trao quà thư khi hoàn thành. Hãy kiểm tra nếu bạn đã có!