Đầu trang

[Phiên bản mới] Hội Chợ Giáng Sinh

Từ 04-12-14

Bạn sẽ có cơ hội sở hữu quà tặng hấp dẫn với chương trình Cầu Ô Thước. Nhiệm vụ của bạn là nối chiếc cầu lại để cho Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau. Họ sẽ trả ơn bạn bằng 1 gói quà.

1. Bạn có thể vào đây bằng giao diện Cầu Ô Thước hình chim hồng:

Game đặt bom

2. Tại đây hãy nhấn đổ xí ngầu để nhận số ô được bước đi:

  • Mỗi 1 lần đổ xí ngầu trừ 1 điểm hành động
  • Mỗi ngày miễn phí 5 lần tham gia
  • Muốn tham gia thêm cần trả phí 100 Xu/lần chơi
  • Mỗi lần đi trúng chim hồng sẽ tự động nối dài Cầu Ô Thước
  • Cầu nối liền với nhau bạn sẽ được tặng quà
  • Không hạn chế số lần tham gia

Game đặt bom

3. Quà của Ngưu Lang - Chức Nữ vô cùng hấp dẫn đấy:

Game đặt bom