Đầu trang

Phiên bản mới Gunny- Mê Cung Ma Quái

Từ 17-09-15

Thông tin cơ bản

  • Thêm item Vé tăng cấp để tăng cấp vật tổ thay cho dùng xu, đồng thời bỏ cơ chế và thu hồi bùa vật tổ.
  • Vé Tăng Cấp thay thế xu trong việc tăng cấp vật tổ.
Vật phẩmNguồn gốcHình ảnh
Vé Tăng Cấp Đổi điểm tích lũy Boss Thế Giới
  • Vé tăng cấp có thể đổi bằng điểm tích lũy boss thế giới hoặc mua qua shop điểm tích lũy.
  • Shop điểm tích lũy: nằm ngay ô đầu tiên, cần 1.500 điểm để đổi, nhiều nhất 20 lần.

Hướng dẫn tính năng

  • Tại giao diện Túi Nhân Vật, chọn Vật Tổ.

  • Tại Vật Tổ sẽ bỏ Item Bùa Vật Tổ và thay bằng Vé Tăng Cấp.

 • Có thể dùng Vé Tăng Cấp để tăng cấp Vật Tổ thay Xu.