Đầu trang

Phiên bản mới Gunny- Mê Cung Ma Quái

Từ 17-09-15

Thông tin cơ bản

  • Thay đổi cổng vào Tranh bá vua Chí Tôn, sửa thành biểu tượng Event (cố định).

  • Đổi vị trí Tạc Tượng và Thương Nhân Tài Ba.

  • Tượng Vua Chí Tôn sửa thành bảng xếp hạng Lực Chiến của Server.

Thông tin cơ bản

  • Tự do hay guild chiến, nếu gamer chưa gây sát thương cho đối thủ, sẽ không tính vào sứ mệnh.

  • Nếu đang có sứ mệnh guild, phía dưới hình avatar nhân vật sẽ hiển thị biểu tượng, nhấp vào để mở giao diện sứ mệnh.

Thông tin cơ bản

  • Tạm dừng Vườn Nhà và thay bằng Kho Báu. Tạm dừng các tính năng: Câu Cá, Kẻ Xâm Lăng, Nhà Ở, Phòng Thí Nghiệm, Quán Bia, Cỏ Tiên.

  • Các tính năng Cây Phát Tài, Hầm Mỏ Không Gian sẽ được đặt ở phần Đặc Sắc.

  • Nông Trại được đặt giữa Mê Cung và Lôi Đài.

Thông tin cơ bản

  • Mở giới hạn Chiến Hồn từ cấp 5 lên đến Cấp 6. Các Gunner tha hồ nâng cấp để tăng thêm sức mạnh cho nhân vật.

Thông tin cơ bản

  • Khi chiến đấu, Danh Hiệu sẽ hiển thị trên đầu của nhân vật.

  • Xu tiêu cho lì xì guild không được tính vào hoạt động tiêu phí (tức là lì xì guild không được tham gia event tiêu phí).
  • Cách phát thưởng LÔI ĐÀI: Nhận trực tiếp tại Giao Diện Lôi Đài.

  • Dung luyện cộng thêm của Thẻ phụ kiện pet và thú cưỡi tại Tiệm Rèn.

  • Thương nhân tài ba:trang sức phụ kiện có biểu tượng thêm chữ đã mở hoặc chưa mở phía dưới.