Đầu trang

Phiên bản mới Gunny- Mê Cung Ma Quái

Từ 17-09-15

Thông tin cơ bản

 • Nằm tại giao diện Tích Lũy VIP. Điểm tích lũy VIP sẽ được reset về 0 lúc 00:00 Thứ Hai hàng tuần. Các Gunner chú ý dùng hết điểm VIP trước 00:00 Thứ Hai nhé!
 • Thay thế Túi quà VIP. Mỗi ngày các Gunner sẽ nhận điểm tích lũy VIP mỗi ngày và dùng điểm để đổi Vật Phẩm mong muốn tại SHOP VIP.
 • Tùy từng cấp độ VIP khác nhau, điểm tích lũy VIP mỗi ngày sẽ khác nhau. Ví dụ: Vip 11 sẽ nhận 3800 điểm tích lũy mỗi ngày, Vip 12 sẽ nhận 4800 điểm tích lũy mỗi ngày.
 • Shop VIP: dùng tích lũy VIP để mua, giới hạn lần mua khác nhau tùy theo cấp độ VIP.

Hướng dẫn tính năng

  • Tại giao diện Quảng Trường bên góc trái chọn VIP.

  • Tại giao diện VIP. Nhận điểm tích lũy VIP mỗi ngày tại Điểm Ngày.

  • Vào Shop tích lũy VIP để mua vật phẩm.

  • Tại Shop tích lũy VIP sẽ hiện rõ số điểm tích lũy.

  • Chọn vật phẩm để mua, giới hạn mua vật phẩm theo từng cấp VIP được thể hiện rõ.

  • Vật phẩm đã mua đủ số lượng quy định mỗi ngày.

  • Một số vật phẩm tại Shop tích lũy VIP.