Đầu trang

Phiên bản mới Gunny- Mê Cung Ma Quái

Từ 17-09-15

Thông tin cơ bản

  • Nằm tại giao diện Mê Cung.
  • Bổ sung thêm 12 tầng Mê Cung Ma. Vật phẩm mới trong Shop Mê Cung Ma sẽ thay đổi so với Mê Cung thường.
  • Có thể dùng Đá Ma để nhân đôi điểm tích lũy Mê Cung Ma.
  • Phần thưởng:
Phần thưởngHình ảnh
Đá
(Nguyên liệu dùng để Gia Công trang bị)
Nước Tu Luyện Ma Công Ma Kháng cấp 1
(Nguyên liệu tu luyện Ma Công, Ma Kháng)

Hướng dẫn tính năng

  • Tại giao diện Quảng Trường chọn Mê Cung.

  • Tại giao diện Mê Cung chọn Mê Cung Ma.

  • Sau khi vượt Mê Cung Ma sẽ có điểm tích lũy. Có thể dùng điểm Tích lũy vào cửu hàng Mê Cung Ma để đổi phần thưởng.

  • Có thể dùng Đá Ma để nhân đôi điểm Mê Cung Ma. Mua nhanh tại giao diện của Mê Cung Ma.