Đầu trang

Phiên bản mới Gunny - Dũng Sĩ Đường Phố

Từ 20-01-16

Các Gunner thân mến,

Tính năng Thẻ Bài cũng đã rất quen thuộc với tất cả Gunner, xuất hiện từ phiên bản Gunny 3.1 - Đấu Trường Gà. Giúp tăng chỉ số nhân vật rất đắc lực, tại Phiên bản mới Gunny - Dũng Sĩ Đường Phố, hệ thống Thẻ bài sẽ được ưu hóa hơn với rất nhiều đặc biệt, sẽ thế nào khi tất cả thuộc tính của thẻ bài đều được x2 thuộc tính?

Ưu hóa Tẩy điểm Thẻ bài

  • Giao diện Tẩy điểm sẽ khác hơn một chút so với phiên bản trước.
  • Thêm mục chọn Tẩy Cao, Tẩy Cao sẽ tốn 2000 điểm thẻ bài, điểm tẩy xong thấp nhất là 5.

  • Trong lúc tẩy điểm, nếu xuất hiện 1 trong 4 dòng đã đạt thuộc tính tối đa thì sẽ hiện thị chữ max cạnh bên.

  • Nhấn "Đổi" để nhận thuộc tính mới tẩy ra.
  • Dùng Xu để khóa dòng thuộc tính MAX, đồng thời có thể khóa tối đa 3 dòng, tốn xu lần lượt là: 280 xu, 520 xu và 1.800 Xu.
  • Khi khóa xong, mỗi lần tẩy sẽ bị trừ điểm thẻ và Xu tương ứng với số lượng thuộc tính đã khóa.
    • Ví dụ: Thẻ bài Tivi Tủ Lạnh đã Max 3 thuộc tính, Gunner dùng Xu để khóa lại, thì mỗi lần tẩy điểm tiếp theo sẽ tốn 2000 điểm thẻ (nếu Tẩy-Cao) và 1.800 Xu.

  • Sau khi 4 dòng thuộc tính đều MAX, thuộc tính tẩy điểm của thẻ sẽ tăng gấp đôi.


Hình ảnh minh họa Thẻ bài đạt điểm tối đa và nhân đôi thuộc tính.

CLICK ĐỂ TÌM HIỂU THÊM HỆ THỐNG THẺ BÀI