Đầu trang

Phiên bản mới Gunny - Dũng Sĩ Đường Phố

Từ 20-01-16

Những tài nguyên đang được cất giấu trong thân quái thú vô cùng hấp dẫn, Dũng Sĩ diệt được ắt có thể nhận được. Nhưng để tiêu diệt được hết, điều đó không phải là dễ dàng, những Phó bản tới đây chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ đến các Gunner!

PHÓ BẢN NHÓM MỚI CỰC MẠNH

Lâu Đài Phép Thuật

Giới Thiệu
 • Phần thưởng tham gia Phó bản nhận được: Bạc, Đồng và Đá.
 • Gunner đạt cấp độ 30 trở lên có thể tham gia.
 • Lâu Đài Phép Thuật có 4 màn: Dễ, Thường, Khó và Anh Hùng.
  • Mỗi màn có 2 Ải cần vượt qua.
 • Phần thưởng sẽ tăng dần đều theo mỗi màn của Phó bản.
 • Tốn hoạt bát để tham gia Phó bản, Gunner hết hoạt bát không thể tham gia.

Lưu ý:

 • Phó bản mở theo thời gian sẽ có thông báo tại sự kiện hoặc tin tức.
 • Phó bản không thể mở ngay được ải cuối.
Cách tham gia
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản sự kiện -> Lâu Đài Phép Thuật

  • Phó bản có thể tối đa là 4 người tham gia, Gunner có thể mời bạn bè, Guild đi chung.
  • Stage 1: Để vượt qua ải này, Gunner cần đánh bại 30 quái bao gồm Ưng Ma Pháp và Vệ Sĩ Sói.


Giao diện Stage 1 của Lâu Đài Phép Thuật

  • Stage 2: Để Chiến tháng, Tổ đội cần phải hợp sức đánh bại Thú Bảo Vệ Ma Pháp.


Giao diện Stage 2 của Lâu Đài Phép Thuật


Nếu Gunner không tiêu diệt nhanh Lâu Đài Bảo Vệ Ma Pháp thì sẽ xuất hiện Pháp Cầu 3 Màu, cần tiêu diệt sớm nếu không sẽ hao tổn rất nhiều máu.


Phần thưởng nhận được khi vượt ải thành công.