Đầu trang

Phiên bản mới Gunny-Đấu Trường Gà 1vs5

Từ 26-10-15

[GUNNY.360GAME.VN]

Tình ý vợ chồng không những gắn kết tình cảm của những đôi uyên ương tại xứ sở Gà thêm ngọt ngào hơn. Mà theo đó Vật Định Tình của Gunner đang sở hữu sẽ còn tăng thêm thuộc tính đáng kể.

Thông tin cơ bản

  • Yêu cầu: Đạt cấp độ 14, Đã kết hôn và mang Vật định tình.
  • Tình Ý bao gồm: Tình Ý và Kỹ năng vợ chồng.
  • Tình ý có tác dụng cộng thêm % chỉ số thuộc tính cho Vật định tình.
  • Có 3 cách để tăng điểm Tình ý: Thi đấu Vợ Chồng, Phó Bản, Dùng Đạo Cụ.
Đạo CụThông Tin
Mua tại Cửa Hàng
3600 xu/1
Mua tại Cửa Hàng
520 xu/1
  • Tình ý cấp độ 10 sẽ có thêm kỹ năng Vợ Chồng "Sâu Sắc".
  • Kỹ năng vợ chồng "Sâu Sắc" có tác dụng trong thi đấutăng giới hạn máu cho nhân vật, có 5 cấp độ tương ứng với các cấp của Tình ý là 10, 20, 30, 40 và 50.
Cấp Tình ÝCấp Sâu SắcTăng giới hạn máu
Cấp 10 Cấp 1 +800
Cấp 20 Cấp 2 +2000
Cấp 30 Cấp 3 +3500
Cấp 40 Cấp 4 +5500
Cấp 50 Cấp 5 +8000

Hướng dẫn tính năng

Tăng điểm Tình Ý

  • Nhân vật mang Vật Định Tình sẽ mở được giao diện Tình ý.
  • Tại giao diện Quảng Trường Game nhấn vào biểu tượng Túi hoặc phím tắt (B).

  • Sau đó nhấn vào biểu tượng trái tim nằm góc dưới Vật Định Tình để mở giao diện Tình Ý.

Nhấn vào hình trái tim để mở

Giao diện Tình Ý

 • 3 cách để tăng điểm Tình ý:
  • Đi Thi đấu chung mỗi trận +1 điểm tình ý, mỗi ngày có thể hoàn thành 20 trận tương đương với 20 điểm tình ý. Đủ 20 điểm tình ý có từ thi đấu, đi nữa sẽ không thể nhận thêm.
  • Đi Phó bản chung mỗi trận +5 điểm tình ý, mỗi ngày có thể đi 4 trận phó bản tương đương 20 điểm tình ý. Đủ 20 điểm tình ý có từ phó bản, đi nữa không thể nhận thêm.
  • Sử dụng Đạo Cụ tăng điểm tình ý mỗi ngày được 5 lần. Có 2 loại Đạo Cụ có thể tăng điểm tình ý đó là Chocolate Tình Yêu và Tình Ý. Sử dụng bất kỳ loại nào cũng sẽ tính là 1 lần sử dụng đạo cụ. Quá 5 lần không thể tiếp tục sử dụng đạo cụ.
 • 0h00 mỗi ngày số lần thi đấu, phó bản, dùng đạo cụ sẽ làm mới.

Cấp Tình ý và Kỹ năng vợ chồng

  • Tình ý có tổng 50 cấp.
  • Khi đạt đủ điểm yêu cầu của mỗi cấp, tình ý sẽ tự thăng cấp và cộng thêm % điểm thuộc tính cho Vật định tình. Số điểm cộng thêm sẽ hiện thị trên Vật định tình.

  • Tình ý đạt cấp 10 sẽ mở kỹ năng "Sâu Sắc". Kỹ năng có thể sử dụng khi đi Thi đấu hoặc Phó bản.


Lưu ý:

 • Ngoài tham gia thi đấu, phó bản, sử dụng vật phẩm tăng điểm tình ý. Các hoạt động khác sẽ không cộng thêm điểm tình ý.
  • Các hoạt động thi đấu bao gồm đấu Tự do, Guild chiến, Chiến thần.
  • Sau khi ly hôn điểm tình ý vẫn giữ nguyên nhưng sẽ không có cách nào để tăng thêm. Kèm theo không thể sử dụng kỹ năng vợ chồng nếu có đi chung.
 • Khi cấp tình ý đạt 10 sẽ mở kỹ năng vợ chồng "Sâu sắc Lv1". Kỹ năng có hiệu lực khi vợ chồng tổ đội với nhau. Khi cấp tình ý đạt cấp nhất định sẽ mở cấp kỹ năng tiếp theo.
  • Số lần sử dụng đạo cụ tăng điểm tình ý mỗi ngày 5 lần dùng chung cho cả vợ và chồng(cả vợ và chồng sử dụng tổng số lần là 5 trong ngày).