Đầu trang

[Phiên bản mới] Gà Vàng Đón Tết

Từ 22-01-15

Mở thêm 10 tầng Mê Cung. Thêm Boss mới để Gunner có thể thử sức mạnh của mình.

Thông tin chi tiết: Đang cập nhật. Gunner chú ý theo dõi.