Đầu trang

Phiên Bản Mới: Gà Con Nổi Loạn

Từ 24-02-20

MẬT KHẨU NGÂN HÀNG


Sau khi mở tính năng bảo vệ mật khẩu ngân hàng, tài khoản mỗi lần đăng nhập game đều vào trạng thái khóa, tài khoản đang bị khóa sẽ không thể vào ngân hàng xem và rút Xu.

Mỗi lần đăng nhập cần nhập đúng mật khẩu ngân hàng mới được sử dụng ngân hàng.


Hướng dẫn đặt mật khẩu ngân hàng

Bước 1 : Gunner chọn Mật mã ở giao diện Ngân Hàng Hoàng Gia-> Đặt Mật Khẩu


Bước 2: Điền mật khẩu và xác nhận mật khẩu


Bước 3: Chọn câu hỏi bảo mật và xác nhận lại:

Lưu ý:

Câu hỏi và câu trả lời bảo vệ sau khi điền sẽ không thể thay đổi và xóa.
Sau khi hoàn tất thì Gunner đã có thể sử dụng mật khẩu ngân hàng.

Gunner cũng có thể bỏ mật khẩu ngân hàng hoặc thay đổi mật khẩu ngân hàng. Lưu ý là mỗi ngày chỉ có 5 lượt đổi (xóa) mật khẩu ngân hàng.