Đầu trang

Phiên Bản Mới: Gà Con Nổi Loạn

Từ 24-02-20

Thông tin cơ bản

  • Trang bị thức tỉnh Gà Con & Gà Con Mạo Hiểm, Gunner có thể sở hữu qua Phó bản nguyên tố Giải Cứu Gà Con hoặc EVENT.
  • Trong hệ thống Thức Tỉnh PET sẽ không thể thức tỉnh ra trang bị của 2 PET này.

Thức tỉnh PET Gà Con Hung Dữ


Gà Con Hung Dữ
Tên trang bị PET Gà Con Hung DữHình ảnhGiá Tiếp Phí
Vũ Khí Gà Con Hung Dữ 1200 Xu/Xu Khóa/7 ngày
2800 Xu/Xu Khóa/30 ngày
Nón Gà Con Hung Dữ
Áo Gà Con Hung Dữ
THÔNG TIN KỸ NĂNG PET GÀ CON HUNG DỮ TRƯỚC & SAU KHI THỨC TỈNH
Kỹ NăngTrướcSau
Gà Nổi Loạn
Bất Động
Phẫn Nộ
Gà Con
Tên trang bị PET Gà ConHình ảnhGiá Tiếp Phí
Vũ Khí Gà Con Thức Tỉnh 1200 Xu/Xu Khóa/7 ngày
2800 Xu/Xu Khóa/30 ngày
Nón Gà Con Thức Tỉnh
Áo Gà Con Thức Tỉnh
THÔNG TIN KỸ NĂNG PET GÀ CON TRƯỚC & SAU KHI THỨC TỈNH
Kỹ NăngTrướcSau
Bất Động