Đầu trang

Phiên Bản Mới: Gà Con Nổi Loạn

Từ 24-02-20

PHÓ BẢN GIẢI CỨU GÀ CON

Gunner đang cần thêm nguyên liệu phù hiệu, đừng lo hãy tham gia phó bản Giải Cứu Gà Con để nhận được vô vàn nguyên liệu dùng để chế tạo phù hiệu


Thông tin cơ bản

  • Phó bản bao gồm 4 độ khó: Thường, Khó, Anh Hùng, Legend.
  • Phó bản gồm 4 ải( Độ khó Anh Hùng trở lên mới mở ải 4)
  • Mỗi ngày Gunner có thể tham gia Phó bản này 2 lần

Ải 1


  • Đánh Lui Gà Con: Ở ải này nhiệm vụ Gunner là tiêu diệt đủ số lượng gà con theo yêu cầu là có thể vượt ải

Ải 2


  • Hạ gục Gà Mái: Gunner cần hạ gục 3 Gà Mái để có thể qua ải

Ải 3


  • Phá hủy chuồng gà: Trong quá trình phá hủy chuồng gà, Gunner nên tiêu diệt bớt gà con để tránh chuồng gà được hồi HP.

Ải 4


  • Phá Lồng Gà: Gunner cần tiêu diệt Gà Mái Xấu Xí sau đó mới có thể Phá Lồng Gà.
  • Mẹo: Lưu Ý mang Thiên Sứ Ban Phúc để hồi máu cho Lồng Gà, nếu Hp Lồng Gà về 0 trước khi hạ Gà Mái Xấu Xí, Gunner sẽ bị xử thua

Phần thưởng

Phần thưởng của Phó bản bao gồm: Rương Trang Bị, Quyển Phù Hiệu, Nguyên Liệu Phù Hiệu