Đầu trang

Phiên Bản Mới: Gà Bay Sinh Tồn

Từ 03-07-20

ƯU HÓA KHÁC

Chiến Đội

Tại Phiên bản mới lần này, Đội trưởng của Đội có thể dùng Xu để mở rộng giới hạn thành viên của Đội.Thêm Nhiệm Vụ Phụ

Tên Nhiệm VụĐiều KiệnPhần Thưởng
Tên Vật PhẩmSL
Đấu Đỉnh Cao I Đấu Đỉnh Cao Thắng 10 Trận
Sách Thần Sơ
10

Quả Hồn Sơ
100
Đấu Đỉnh Cao II

Đấu Đỉnh Cao Thắng 20 Trận
Châu Báu Chúc Phúc Công Kích
1

Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự
1

Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính
1
Đấu Đỉnh Cao III Đấu Đỉnh Cao Thắng 30 Trận Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên
Mở nhận ngẫu nhiên 1 loại vũ khí: WOW-Chổi bay, Super-Kẹo Ma Quái, Wow-Thần thương, Wow-Hoả Phụng Kích, wow-karaoke, wow-kem, Dụng cụ học tập, WOW-Xe hơi, WOW-Bong Bóng
1

Đá Tăng Cấp
50
Đấu Đỉnh Cao IV Đấu Đỉnh Cao Thắng 60 Trận
Thức Ăn (Cao)
200

Trứng Pet 4 Sao
1
Đấu Đỉnh Cao V Đấu Đỉnh Cao Thắng 80 Trận
Sách Thần Trung
20

Quả Hồn Cao
100
Đấu Đỉnh Cao VⅠ Đấu Đỉnh Cao Thắng 150 Trận Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên
Mở nhận ngẫu nhiên 1 loại vũ khí: SUPER-Cá Chép, SUPER-Boomerang, SUPER-Thương cổ, SUPER-Búa Minotaure, SUPER-Bazooka, SUPER-Ná Thần
1

Đá Tăng Sao Lv1
200
Đấu Đỉnh Cao VII Đấu Đỉnh Cao Thắng 180 Trận
Châu Báu Thuộc Tính Lv15
3

Mũi Khoan Cấp 3
100
Đấu Đỉnh Cao VIII Đấu Đỉnh Cao Thắng 200 Trận
Hộp Hồn Tinh - Vừa
500

Rương Ấn Hoàn Mỹ
2

Danh Hiệu Mới

Tên Danh HiệuCách NhậnMô TảHình ảnh
Thẻ Thổ Dân Châu Phi Trong 1 lần dùng 250 Đá Tăng Cấp mà chưa thể tăng trang bị đến cấp 1 Dùng nhận danh hiệu Thổ Dân Châu Phi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn công +25, Phòng thủ +25, Nhanh Nhẹn +25, May Mắn +25. Hiệu lực: 60 ngày.
Thẻ Người Rừng Châu Phi Trong 1 lần dùng 350 Đá Tăng Cấp mà chưa thể tăng trang bị đến cấp 2 Dùng nhận danh hiệu Người Rừng Châu Phi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn công +40, Phòng thủ +40, Nhanh Nhẹn +40, May Mắn +40. Hiệu lực: 60 ngày.
Thẻ Tù Trưởng Châu Phi Trong 1 lần dùng 500 Đá Tăng Cấp mà chưa thể tăng trang bị đến cấp 3 Dùng nhận danh hiệu Tù Trưởng Châu Phi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn công +65, Phòng thủ +65, Nhanh Nhẹn +65, May Mắn +65. Hiệu lực: 60 ngày.
Thẻ Tù Trưởng Vĩ Đại Trong hoạt động Thu Thập Thẻ, rút liên tiếp 1500 lần không được Thẻ Vàng sẽ được nhận Dùng nhận danh hiệu Đại Tù Trưởng, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn công +150, Phòng thủ +150, Nhanh Nhẹn +150, May Mắn +150. Hiệu lực: 30 ngày.