Đầu trang

Phiên Bản Mới: Gà Bay Sinh Tồn

Từ 03-07-20

HỆ THỐNG KẾT NGHĨA


Điều Kiện Kết Nghĩa

  • Số người kết nghĩa 1 trong 2 bên không vượt giới hạn, mỗi người có thể kết nghĩa 3 người cùng lúc
  • Hai bên kết nghĩa không phải vợ chồng, sư đồ
  • Kết nghĩa không tốn đạo cụ, nghi thức Kết Nghĩa cần tốn Nơ Tình Nghĩa để nhận Ngọc Kim Lan

Cách Tiến Hành Kết Nghĩa

  • Gunner vào giao diện Cộng Đồng -> Kết Nghĩa làm người khởi xướng kết nghĩa mời anh em tham gia.

  • Khi anh em đồng ý rồi, Gunner có thể vào Sảnh Kết Nghĩa tiến hành nghi thức kết nghĩa

Lợi ích kết nghĩa

  • Sau khi kết nghĩa sẽ nhận được Ngọc Kim Lan. Ngọc Kim Lan có chỉ số có thể đeo ở vị trí Vật Định Tình.
  • Làm nhiệm vụ Kết Nghĩa mỗi ngày sẽ nhận exp nghĩa khí, khi đủ cấp sẽ mở Kỹ Năng Kết Nghĩa.