Đầu trang

Phiên bản mới - Đấu Trường Mùa Hè

Từ 11-07-18

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- THÚ CƯNG – HỎA KHUYỂN 5 SAO -=-

Pet Hỏa Khuyển sở hữu nhiều năng lực tiềm ẩn, có thể bảo vệ đồng đội, thay đổi trận thế ngay lập tức,… hãy cùng theo dõi những kỹ năng bá đạo của Hỏa Khuyển nhé!

- Thông tin cơ bản:

- PET Hỏa Khuyển chỉ có 1 phẩm chất là 5 Sao & có trang bị Thức Tỉnh.

- Nhận được thông qua EVENT, chi tiết EVENT sẽ được công bố tại trang chủ.
Kỹ Năng:

Tên Kỹ NăngHình ẢnhHiệu Qủa
Màn Đêm Bảo Vệ Lv3
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 20 điểm ma pháp)
Bảo vệ tất cả đồng đội, giúp đồng đội chịu 50% sát thương, duy trì 2 turn. Có thể nuốt Lửa Hận Thù đang tồn tại, khiến đồng đội được bảo vệ nhận Giáp Minotaure, duy trì 2 turn.
Ban Ngày Xâu Xé Lv3
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 20 điểm ma pháp)
Ban ngày xâu xé điên cuồng, gây hiệu quả Xuất Huyết cho địch trong cự ly 300 pixel, khiến địch mỗi turn mất 8% HP, duy trì 3 turn. Có thể nuốt Lửa Oán Giận đang có, Xuất Huyết sẽ kèm hiệu quả Cấm Trị Liệu (Có hiệu lực trong PVP).
Giáp Minotaure Lv3
(Kỹ năng bị động)
Mỗi khi chịu sát thương, Giáp Minotaure giảm sát thương bằng 2.5% HP hiện tại.
Búa Minotaure Lv3
(Kỹ năng bị động)
Búa Minotaure cực nặng gây thêm sát thương cho địch ở địa hình thấp hơn, mỗi 100 pixel tăng 30% sát thương, tối đa tăng 120% sát thương (Có hiệu lực trong PVP).
Thiên Phú Lv2
(Kỹ năng bị động)
Hỏa Khuyển cực nhạy với sức gió. Trong lúc bắn, nếu gió thuận mỗi 1.0 gió tăng 30% sát thương, nếu gió ngược mỗi 1.0 gió giảm 10% sát thương.
Năng Lực
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 30 điểm ma pháp)
Hỏa Khuyển thay đổi thời tiết, lập tức đổi hướng gió, turn này chắc chắn phát động hiệu quả Liên Kích.
Hắc Ám
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 80 điểm ma pháp)
Hỏa Khuyển gọi dậy sức mạnh bóng tối, không thể bị đóng băng, không thể dùng 3 tia, tốc độ tấn công giảm 50%, HP & Giới hạn HP tăng 100%, tất cả đạn pháo biến thành Lửa Đen, gây hiệu quả lỗ đạn khổng lồ, duy trì 2 turn. Có thể nuốt Lửa Hận Thù và Lửa Oán Giận đang có, hồi phục 30% HP.
Khế Ước Công Bằng
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 10 điểm ma pháp)
Hỏa Khuyển ký hiệp ước duy trì 3 turn, trong thời gian hiệu lực, mỗi turn bắt đầu sẽ giảm 50% thể lực, nhận thêm 20 điểm ma pháp.
Cái Giá Sinh Mệnh
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 10 điểm ma pháp)
Kích hoạt tiềm năng, lập tức triệu hồi Lửa Oán Giận và Lửa Hận Thù, trong 2 turn, ma công và sát thương tăng 35%. Sau khi hiệu quả kết thúc, giảm 20% HP tối đa (Không gây tử vong).
Oán Hận
(Kỹ năng bị động)
Khi chịu 20 lần sát thương, nhận 20 điểm ma pháp và triệu hồi Lửa Hận Thù. Dùng kỹ năng 3 lần sẽ nhận 20 điểm ma pháp và triệu hồi Lửa Oán Giận.
- Kỹ Năng Thức Tỉnh:
Tên Kỹ Năng Thức TỉnhHình ẢnhHiệu Qủa
Thức-Màn Đêm Bảo Vệ
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 20 điểm ma pháp)
Bảo vệ tất cả đồng đội trong màn đêm, giúp đồng đội chịu 50% sát thương, duy trì 2 turn. Có thể nuốt Lửa Hận Thù đang tồn tại, khiến đồng đội được bảo vệ nhận Giáp Đen Minotaure và Búa Bạc Minotaure, duy trì 2 turn.
Thức-Ban Ngày Xâu Xé
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 20 điểm ma pháp)
Ban ngày xâu xé điên cuồng, gây hiệu quả Xuất Huyết cho địch trong cự ly 300,khiến địch mỗi turn mất 8% HP, duy trì 3 turn. Có thể nuốt Lửa Oán Giận đang có, Xuất Huyết sẽ kèm hiệu quả Cấm Trị Liệu và Cấm Bay (Có hiệu lực trong PVP).
Thức-Giáp Đen Minotaure
(Kỹ năng bị động)
Mỗi khi chịu sát thương pháo, Giáp Minotaure giảm sát thương bằng 3% HP tối đa.
Thức-Búa Bạc Minotaure
(Kỹ năng bị động)
Búa Minotaure cực nặng gây thêm sát thương cho địch ở địa hình thấp hơn, mỗi 100 pixel tăng 30% sát thương, tối đa tăng 120% sát thương. Với địch ở địa hình cao hơn, tạo hiệu quả giảm thương, mỗi 100 pixel giảm 15% sát thương, tối đa giảm 60% sát thương (Có hiệu lực trong PVP).
Thức-Thiên Phú
(Kỹ năng bị động)
Hỏa Khuyển cực nhạy với sức gió. Trong lúc bắn, nếu gió thuận mỗi 1.0 gió tăng 30% sát thương và ma công.
Thức-Hắc Ám
(Kỹ năng chủ động, hao tốn 80 điểm ma pháp)
Hỏa Khuyển gọi dậy sức mạnh bóng tối, không thể bị đóng băng, không thể dùng 3 tia, di chuyển không tốn thể lực, tốc độ tấn công giảm 50%, HP tăng 100%, tất cả đạn pháo biến thành Lửa Đen, gây hiệu quả lỗ đạn khổng lồ, duy trì 3 turn. Có thể nuốt Lửa Hận Thù và Lửa Oán Giận đang có, hồi phục 30% HP.
Thức-Tâm Hỏa
(Kỹ năng bị động)
Khi chịu 14 lần sát thương, nhận 30 điểm ma pháp và triệu hồi Lửa Hận Thù. Dùng kỹ năng 2 lần sẽ nhận 30 điểm ma pháp và triệu hồi Lửa Oán Giận.
- Trang Bị Thức Tỉnh:
- Hỏa Khuyển có 3 trang bị Thức tỉnh gồm có:
- Gía Tiếp Phí: 1200 Xu/ 7 ngày
2800 Xu/30 ngày

Tên Trang BịHình ẢnhÔ Đeo
 Lửa Hỏa Khuyển Vũ Khí
Giáp Hỏa Khuyển Nón
Giày Hỏa Khuyển Giày

- Chú thích: - Hiệu quả Xuất Huyết: Gây hiệu quả mất HP cho kẻ địch.

- Cấm Trị Liệu: Địch không thể hồi HP, Buff vũ khí hồi HP, Buff kỹ năng PET hồi HP.

- Cách đo Pixel: 1 Khoảng Cách trong màn hình game = 100 Pixel.

-Thanh đo khoảng cách: