Kho Báu Vua Gà

Vua Gà đến từ truyền thuyết đã xuất hiện, hãy cùng nhau dâng Ngọc Gà để có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn, ưu đãi của Vua Gà.

Phần thưởng Kho Báu

Thưởng Bảng Xếp Hạng Server Gốc và Liên Server:

HẠNGSERVER GỐCLIÊN SERVER
  Phần thưởng Hình ảnh Phần thưởng Hình ảnh
HẠNG 1 Viên kẹo 7 màu (7 ngày) - Xoáy lốc nhiều màu 7 ngày -
HẠNG 2 Nhẫn EXP +4 x1 Vòng tay EXP +4 x2
HẠNG 3 Nhẫn EXP +3 x2 Vòng tay EXP +3 x3
HẠNG 4 Nhẫn EXP +2 x2 Vòng tay EXP +2 x3
HẠNG 5 Nhẫn EXP +1 x2 Vòng tay EXP +2 x1

Lưu ý:

- Gunner cần Dâng >=500 lần mới nhận được thưởng Bảng Xếp Hạng Server Gốc và Liên Server.

Tham gia Kho Báu Vua Gà - Dâng đạt số lần nhất định sẽ nhận được những phần thưởng sau:

THƯỞNG DÂNG ĐẠT MỨC
Mức DângPhần thưởngSố lượng
50 lần Đá Linh Hồn 50
150 lần Vật Tế Cao 100
600 lần Set - Đại Thánh Thất Thế 1
1500 lần Thẻ Đầu Đạn Vàng 1
Phần thưởng tham gia Dâng khi kích hoạt Thanh Chúc Phúc đầy:
THƯỞNG THANH CHÚC PHÚC KÍCH HOẠT
Phần thưởngSố lượngCó thể nhận thêm
Thuốc tăng cấp thú 2 Đá Tăng Cấp x1
Vĩnh viễn/Khóa

Hướng dẫn tham gia

 • Gunner đạt cấp độ 1 có thể tham gia.
 • Tại Quảng Trường Game, Gunner click chọn EVENT -> Kho Báu Vua Gà để tham gia:

- Giao diện Kho Báu Vua Gà hiển thị ra như hình dưới:

- Gunner hãy nhìn những con số chú thích trên hình và những mô tả theo con số phía dưới nhé:

  • (1) Dâng 1 lần tốn 100 xu hoặc 1 Ngọc Gà sẽ ngẫu nhiên nhận 1 phần thưởng - Dâng 10 lần tốn 900 Xu hoặc 10 Ngọc Gà sẽ ngẫu nhiên nhận được 10 phần thưởng..


Tốn 100 Xu Dâng 1 lần


Tốn 900 Xu Dâng 10 lần

  • (2) Hiển thị những phần thưởng đặc biệt mà bạn tham gia Dâng có thể ngẫu nhiên nhận được.


Dùng 350 Xu để mở Kho Báu

 • (3) Nút mở Kho Báu Gà: Dựa theo Số lần Dâng trên toàn bộ máy chủ - mỗi khi tăng 10 lần, mỗi người chơi cùng máy chủ sẽ tăng 1 Kho Báu Gà (Số lượng Kho Báu Gà của mỗi người chơi hiển thị ở khu vực số (5)). Mở Kho Báu Gà mỗi lần tốn 350 Xu hoặc 1 Chìa Khóa Rương.
 • (4) Hiển thị những phần thưởng đặc biệt mà bạn mở Kho Báu Gà có thể ngẫu nhiên nhận được.
 • (5) Hiển thị Số lượng Ngọc Gà bạn đang có trong túi - Số lượng Chìa Khóa Rương trong túi và Số lượng Kho Báu Gà bạn có thể mở.
 • (6): Thanh Chúc Phúc
  • Người chơi Dâng 1 lần - Tăng 1 điểm. Dâng 10 lần - Tăng 10 điểm.
  • Mở Kho Báu Gà tăng 5 điểm.
  • Đạt 2.000 điểm thanh sẽ đầy và tạo mới, tối đa tạo mới 7 lần. Mỗi lần đạt 2.000 điểm thì phần thưởng Tham Gia Dâng (A) sẽ sáng lên, người chơi tham gia Dâng >=6 lần (có thể thay đổi tùy theo sự kiện) có thể nhận thưởng - ngẫu nhiên nhận thêm phần thưởng (B).
  • Sau khi tạo mới tối đa 7 lần, Thanh Chúc Phúc sẽ dừng lại - người chơi vẫn có thể Dâng nhưng không tăng Thanh Chúc Phúc nữa.
 • (7): Kho Hoạt Động - Chứa những phần thưởng có được bao gồm mở từ Kho Báu Gà, Thưởng Dâng và Thưởng Tham Dâng. Vật phẩm giống nhau sẽ tự cộng dồn số lượng.
 • (8): Hiển thị TOP 5 người chơi tham gia Dâng và Phần thưởng xếp hạng Dâng tại Server Gốc và Liên Server
  • Tùy vào mỗi lần diễn ra sự kiện mà số lượng yêu cầu Dâng để nhận thưởng TOP sẽ khác nhau.
  • Phần thưởng sẽ tự trao qua thư sau khi kết thúc thời gian diễn ra sự kiện.
 • (9): Hiển thị số lượng lần dâng định mức sẽ nhận thưởng thêm, phần thưởng gửi qua thư.

Tháp Gà

  • Tại giao diện Kho Báu Vua Gà nhấp chọn Tháp Gà để mở:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, DângMở Kho Báu Gà nhận được vật phẩm tương ứng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:


Phần thưởng mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần.