Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

ƯU HÓA MỚI

SHOP Chiến Thần thêm vật phẩm và danh hiệu mới


Vật phẩm mớiGiá (Lệnh Bài)
Rương Vàng 10
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 10
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 20
Thẻ Thể Hiện Tài Năng 10000
Rương Thức Tỉnh Manh Tiểu Miêu 3000
Vật Tế Cao 35
Xanh Tốt 12000
Hộp Hồn Tinh - Vừa 60
Thẻ Vạn Người Khó Đỡ 15000
Đá Tăng Sao Lv1 150
Đá Tiến Hóa 200
Hồn Mảnh Vũ Khí 350
Nhẫn EXP +3 500
Thẻ Một Bước Lên Mây 20000
Rương Mảnh PET 1500
Trùng Sinh Đơn 1500
Thẻ Đỉnh Cao Tuyệt Đối 30000

Tăng Sao Trang Bị

  • Thêm thanh điểm may mắn cho Tăng Sao trang bị, thanh điểm đầy chắc chắn thành công.
  • Điểm may mắn tăng sao được giữ nguyên khi qua ngày.

Bán Phù Hiệu nhận Đá Thánh Thần Hộ Mệnh

  • Sau khi Gunner bán Phù Hiệu đã chế tạo mà không sử dụng, sẽ nhận thêm Đá Thánh.
  • Đá Thành dùng đổi vật phẩm trong cửa Hàng Đổi tại hệ thống Thần Hộ Mệnh.