Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

TỔNG HỢP PHẦN THƯỞNG/RƯƠNG TRONG LỄ MỪNG TUỔI 11

Tên RươngMô TảCách nhận
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: SUPER-Bong Bóng x1 (7 ngày, Khóa, có thể gia hạn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Đá Cường Hóa x200, Đá Tăng Cấp x50 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Tinh Hoa Vinh Dự x300, Đá Bùa Vật Tổ x300 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận SET Trang bị: Thuyền Trưởng Gà x1 (Bộ Trang Bị Phục Cổ, hiệu lực 365 ngày, Không thể gia hạn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Đá Linh Hồn x300, Đá Đúc Hồn x300 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Mũi Khoan Lv2 x200, Châu Báu Thuộc Tính Lv17 x1 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Thú Cưng Heo Hồng 4 Sao x1. Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Linh Châu Kỹ Năng x200, Thuốc Tăng Cấp Thú x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Linh Hồn Thú Cưỡi x100, Mảnh Thú Cưỡi x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: SUPER-Bong Bóng x1 (Hiệu lực 7 ngày, có thể gia hạn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Đá Manh Hóa x100, Vật Tế-Cao x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Nước Tu Luyện Cấp 2 x100, Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận:Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi Xe Lửa Nhỏ x1 (30 ngày) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Bùa Tăng Sao x25, Đá Tăng Sao Lv1 x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Thẻ Hồn x300, Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x50 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Nhẫn Athena +5 x1 (Hiệu lực 7 ngày, có thể gia hạn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Chiến Hồn Đơn x500, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Linh Lộ Đơn x100, Thức Ăn (Cao) x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Gunny 10 Tuổi x1 (Danh hiệu mừng Gunny 10 tuổi, tất cả thuộc tính +10, hiệu lực vĩnh viễn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Hộp Hồn Tinh (Vừa) x100, Đá Luyện Hóa x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Sổ Rách Nát x100, Sổ Nguyên Vẹn x100, Sổ Rực Rỡ x100 Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Nhân vật nam mở nhận: Hải Cẩu Ngố x1, Đáy Biển Lấp Lánh x1, Dấu Ấn Của Biển x1, Nỗi Nhớ Biển Sâu x1, Đôi Mắt Biển Cả x1. Nhân vật nữ mở nhận: Vương Miện Cát x1, Đôi Cánh Vĩ Đại x1, Giọt Lệ Trời Xanh x1, Tâm Sự Mây Trắng x1, Ánh Mắt Trong Sáng x1. Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Gà Phi Công x1 (Bộ Trang Bị Phục Cổ, hiệu lực 365 ngày, Không thể gia hạn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Tiểu Thư Kiến Lửa x1 (Bộ Trang Bị Phục Cổ, hiệu lực 365 ngày, Không thể gia hạn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Tiên Mầm Xanh x1 (Bộ Trang Bị Phục Cổ, hiệu lực 365 ngày, Không thể gia hạn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Chuột Con Mừng Tuổi x1 (hiệu lực 30 ngày) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Ưu Đãi Sinh Nhật Mở nhận: Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi Xe 10 Tuổi x1 (Vĩnh viễn) Mua Giới Hạn - SHOP Sự Kiện
Quà Đổi Sinh Nhật Mở nhận: Vé Tăng Vật Tổ x50, Tinh Hoa Vinh Dự x10, Đá Tăng Cấp x1, Thẻ Hồn x5 (Đổi thành công nhận được 5 điểm) Thu thập đủ chữ nhận
Quà Đổi Sinh Nhật Mở nhận: Đá Manh Hóa x10, Đồng Gia Công x10, Đá Tăng Sao Lv1 x1, Đá Linh Hồn x20 (Đổi thành công nhận được 10 điểm) Thu thập đủ chữ nhận
Quà Đổi Sinh Nhật Mở nhận: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x30, Sát Lv.15 x1, Thuốc Tăng Cấp Thú x5, Thức Ăn (Cao) x10 (Đổi thành công nhận được 20 điểm) Thu thập đủ chữ nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 1 Mở nhận: Nhẫn 10 Tuổi +4 x10, Vòng Tay 10 Tuổi +4 x10 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 2 Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4 x8, Vòng Tay 9 Tuổi +4 x8 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 3 Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4 x5, Vòng Tay 9 Tuổi +4 x5 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 3 Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4 x4, Vòng Tay 9 Tuổi +4 x4 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 5-10 Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4 x3, Vòng Tay 9 Tuổi +4 x3 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 11-50 Mở nhận: Vòng Tay 10.000 EXP x20 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 51-150 Mở nhận: Vòng Tay 10.000 EXP x15 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 151-500 Mở nhận: Vòng Tay 10.000 EXP x10 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 501-1000 Mở nhận: Vòng Tay 10.000 EXP x5 Đạt Hạng nhận
Rương Sinh Nhật Hạng 1001-2000 Mở nhận: Vòng Tay 10.000 EXP x3 Đạt Hạng nhận
Quà Mời Sinh Nhật Mở nhận: Tinh Hoa Vinh Dự x80, Vòng Tay EXP +1 x5, Thuốc Tăng Cấp Thú x10, Đá Tăng Cấp x5 Mời Bạn Cũ Thành Công nhận