Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

TỔNG HỢP PHẦN THƯỞNG ĐẤU ĐỈNH CAO

TênMô TảCách nhận
Rương Vô Địch Quyết Đấu Mở nhận: Thẻ Vô Địch Quyết Đấu (50-50-50-50, 7 ngày)x1, Thẻ Cá Voi Bong Bóng x1 (Hiệu lực: 7 ngày), Tiêu Thần x1 (Cấp 3, Full+50, Hiệu lực: 7 ngày, không thể gia hạn) Hạng 1 tuần
Rương Hạng 2 Quyết Đấu Mở nhận: Thẻ Bậc Thầy Quyết Đấu (30-30-30-30, 7 ngày) x1, Thẻ Cá Voi Bong Bóng x1 (Hiệu lực: 7 ngày), Tiêu Thần x1 (Cấp 3, Full+50, Hiệu lực: 7 ngày, không thể gia hạn) Hạng 2 tuần
Rương Hạng 3 Quyết Đấu Mở nhận: Thẻ Chuyên Gia Quyết Đấu (20-20-20-20, 7 ngày) x1, Thẻ Cá Voi Bong Bóng x1 (Hiệu lực: 7 ngày), Tiêu Thần x1 (Cấp 3, Full+50, Hiệu lực: 7 ngày, không thể gia hạn) Hạng 3 tuần
Rương Hạng 4-10 Quyết Đấu Mở nhận: Thẻ Cao Thủ Quyết Đấu (10-10-10-10, 7 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu x1 (Hiệu lực: 7 ngày), Ngư Thần x1 (Cấp 3, Full+50, Hiệu lực: 7 ngày, không thể gia hạn) Hạng 4-10 tuần
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 2000+ Mở nhận: Đá Tím x500, Đá Đúc Luyện x400, Rương Vàng x500 Giai đoạn
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1900+ Mở nhận: Đá Tím x450, Đá Đúc Luyện x300, Rương Vàng x350
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1800+ Mở nhận: Đá Tím x375, Đá Đúc Luyện x280, Rương Vàng x300
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1700+ Mở nhận: Đá Tím x300, Đá Đúc Luyện x250, Rương Vàng x250
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1600+ Mở nhận: Đá Tím x275, Đá Đúc Luyện x220, Rương Vàng x200
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1500+ Mở nhận: Đá Tím x250, Đá Đúc Luyện x200, Rương Vàng x150
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1400+ Mở nhận: Đá Tím x225, Đá Đúc Luyện x180, Rương Vàng x120
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1300+ Mở nhận: Đá Tím x200, Đá Đúc Luyện x150, Rương Vàng x100
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1200+ Mở nhận: Đá Tím x150, Đá Đúc Luyện x120, Rương Vàng x50
Thưởng Giai Đoạn Quyết Đấu 1100+ Mở nhận: Đá Tím x125, Đá Đúc Luyện x100, Rương Vàng x30
Thưởng 2400 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Trung x20, Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh x20, Quả Hồn-Cao x50 Đạt điểm nhận
Thưởng 2200 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Trung x10, Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh x10, Quả Hồn-Cao x30
Thưởng 2000 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Trung x10, Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh x5, Quả Hồn-Cao x20
Thưởng 1900 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Trung x5, Rương TB Thú Cưng x8, Quả Hồn-Trung x80
Thưởng 1800 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Trung x5, Rương TB Thú Cưng x6, Quả Hồn-Trung x50
Thưởng 1700 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Sơ x20, Rương TB Thú Cưng x5, Quả Hồn-Trung x30
Thưởng 1600 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Sơ x10, Rương TB Thú Cưng x4, Quả Hồn-Sơ x100
Thưởng 1500 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Sơ x5, Rương TB Thú Cưng x3, Quả Hồn-Sơ x50
Thưởng 1400 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Sơ x3, Rương TB Thú Cưng x2, Quả Hồn-Sơ x30
Thưởng 1300 Điểm Quyết Đấu Mở nhận: Sách Thần-Sơ x2, Rương TB Thú Cưng x1, Quả Hồn-Sơ x20
Rương TB Thú Cưng Mở nhận ngẫu nhiên 1 Rương TB Thú Cưng: Kiến, Kiến Lửa, Gà Con, Gà Hung Dữ, Đấu Sĩ, Đấu Sĩ Hiếm.