Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

THẦN HỘ MỆNH

Thần Hộ Mệnh đem đến cho Gunner rất nhiều lực chiến từ việc tăng HP, ngoài ra còn có các kỹ năng rất có lợi đến từ kỹ năng của Thần Hộ Mệnh.

Thần Hộ Mệnh gồm 4 loại: Thần Lửa, Thần Nước, Thần Gió, Thần Đất. Mỗi loại có 3 cấp sao (3 sao, 4 sao, 5 sao), được chia thành 4 phẩm (A, S,SS ,SSS).

           

Cách nhận

 • Gunner có thể Triệu hồi Thần Hộ Mệnh bằng Quyển Sơ Cấp và Quyển Cao Cấp( có thể mua trong shop)
 • Khi Triệu hồi Thần Hộ Mệnh sẽ nhận được thêm Đá Thánh . Có thể dùng Đá Thánh đổi vật phẩm trong cửa hàng Đá Thánh
 • Có thể dung Quả Hồn để nâng cấp cho Thần Hộ Mệnh.
 • Thần Hộ Mệnh cấp càng cao thuộc tính cộng càng nhiều(tối đa cấp 70)
 • Có thể dung thuốc luyện thể và thuốc tăng tư chất để tăng phẩm chất cho Thần Hộ Mệnh:
 • Tùy vào cấp sao của Thần Hộ Mệnh mà số lượng kỹ năng tối đa là:
  • 3 sao: 5 kỹ năng
  • 4 sao:6 kỹ năng
  • 5 sao: 8 kỹ năng
 • Thần Hộ Mệnh có thể học kỹ năng từ sách kỹ năng để nhận thêm kỹ năng. Kỹ năng học mới có thể đè lên kỹ năng cũ. Tối đa kỹ năng có thể học là 4.
 • Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh sẽ hiển thị trong trận:

 • Sau khi đạt 4 kỹ năng, Thần Hộ Mệnh khi học kỹ năng sẽ không mở được ô kỹ năng thứ 5 mà phải sử dụng tính năng dung hợp mới có thể mở. Khi dung hơp, Thần Hộ Mệnh làm nguyên liệu sẽ bị mất sau khi dung hợp.

Mẹo

Gunner có thể dùng Xu để giữ lại các kỹ năng mong muốn khi học kỹ năng mới hoặc dung hợp.