Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

PHÓ BẢN PHẾ TÍCH THÀNH GÀ

Thông tin cơ bản

  • Độ khó: Thường, Khó, Anh Hùng, Ác mộng, không thể mở ải BOSS.
  • Phó bản gồm 4 ải (Cần phải vượt ải dần theo độ khó)
  • Phó bản mở vào Thứ Tư, Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, một ngày chỉ được đi 2 lần Phế Tích Thành Gà

Phần thưởng

Phần thưởng của Phó bản bao gồm: Nguyên Liệu Phù Hiệu Nguyên Tố, Rương Trang Bị Thức Tỉnh Đấu Sĩ

Ải 1


  • Điều kiện vượt ải: Tiêu diệt đủ số lượng gà chỉ định

Ải 2


  • Điều kiện vượt ải: Hạ Gà Đội Trưởng

Ải 3


  • Điều kiện vượt ải: Nhặt đủ chìa khóa để phá kết giới

Ải 4


  • Điều kiện vượt ải: Hạ gục Quốc Vương