Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

ĐẤU ĐỈNH CAO

Thông tin cơ bản

  • Thời gian mở: 18h00-19h00 hàng ngày
  • Thi đấu công bằng 2vs2
  • Kỹ năng Pet, kỹ năng Thần Hộ Mệnh có hiệu quả (chỉ có hiệu quả kỹ năng ko cộng thuộc tính)
  • Mỗi tuần 1 giải đấu, mỗi ngày tổng kết và phát thưởng

Chuẩn bị

Sát thương, hộ giáp, HP cố định không thay đổi được.

Có thể chọn 3 kỹ năng trong kho kỹ năng thú cưỡi để tham chiến

Mỗi gamer có điểm thuộc tính chỉ định, có thể cộng vào thuộc tính cấp 1 hoặc cấp 2.

Cộng điểm có thể thay đổi, mỗi lần sửa tốn xu

Có thể sử dụng thú cưng đã từng kích hoạt phụ kiện, bảng thuộc tính pet giống nhau, thiên phú kỹ năng căn cứ thực tế của Gunner. Ví dụ A và B đều có khỉ, B có thiên phú kỹ năng thức tỉnh của khỉ, vậy vào trận có thể dung. A chưa thức tỉnh sẽ không được dùng.

Điều kiện thắng

  • 200 turn hoặc 8 phút diệt 2 người của đối phương
  • 200 turn hoặc 8 phút kết thúc bên nhiều hơn sẽ thắng
  • 200 turn hoặc 8 phút kết thúc, số người ngang nhau. Căn cứ tổng HP hai bên để xem bên nào thắng

Phần thưởng

  • Thưởng hạng: Top 10 điểm tuần nhận thưởng
  • Điểm bậc: Mỗi tuần tổng kết bậc tuần trước để phát thưởng
  • Thưởng điểm: Lần đầu đạt bậc điểm nào đó sẽ nhận thưởng 1 lần