Đầu trang

Phiên bản mới - Đại Chiến Hầm Mỏ

Từ 15-04-15

Thông tin cơ bản

  • Cấp yêu cầu: 40.
  • Lối vào nằm ở vườn nhà, mang hình ảnh 1 khe hở không gian.

  • Gamer tấn công Boss và Gamer khác để chiếm bãi khoáng.
  • Mỗi ngày có 1 lần dò thám miễn phí, sau đó tạo mới sẽ tốn xu, lần đầu là 500 xu, sau đó tăng dần, ko giới hạn số lần tạo mới, 0h mỗi ngày sẽ tạo mới về ban đầu.
  • Dùng Mảnh Mặt Nạ để tăng Level của Thời Gian đoạt, Chiếm Lĩnh, Thần tranh đoạt.
  • Thời gian đoạt: là thời gian chiếm không gian kéo dài XX phút. Level Thời gian đoạt càng cao, thời gian kéo dài XX càng lâu.
  • Chiếm Lĩnh: là lượt chiếm hầm mỏ do boss chiếm giữ mỗi ngày. Level Chiếm lĩnh càng cao số lần Chiếm Lĩnh càng nhiều.
  • Thần tranh đoạt: là số lượt tranh đoạt của người chơi với người chơi mỗi ngày. Level của Thần tranh đoạt càng cao số lần tranh đoạt càng nhiều.
  • Mỗi ngày sẽ có 1 lần chiểm, tranh đoạttìm miễn phí.

Một mảnh mặt nạ tăng 10 điểm kinh nghiệm.

Hướng dẫn tính năng.

Giao diện chia thành 4 khu vực: A, B, C, D.

Khu vực A bao gồm: Bãi khoáng trống (3 bãi) và bãi khoáng đã có người chiếm.

Khu B hiển thị số lần chiếm lĩnh, số lần tranh đoạt hiện tại, nút dò thám.

Khu C hiển thị buff chuyên dụng, có thể dùng mảnh ghép buff để tăng cấp buff.

Khu D là nhật kí thu hoạch, hiển thị tài nguyên nhận được và nhật kí bị tấn công.

Quy tắc tranh đoạt:

 • Số lượng có thể tranh đoạt: 30% tài nguyên mà chủ nhân bãi khoáng đó nhận được.
 • Chiến đấu thắng sẽ trừ số lần tranh đoạt, thua sẽ ko trừ, chiến đấu thắng sẽ nhận được tài nguyên của bãi khoáng đó, tài nguyên gửi vào thư, thua sẽ ko nhận được gì cả.
 • Người bị chiếm đoạt sau khi thua bãi khoáng đó sẽ giao chọn npc ngẫu nhiên chiếm giữ và phần thưởng sẽ gửi về thư. Phần thưởng sẽ dựa trên thời gian chiếm giữ bãi khoáng.
 • Khi 1 gamer đồng thời có 2 bãi khoáng, bị cướp 1 cái thì bãi khoáng còn lại trong 1 tiếng sẽ ko bị gamer khác refresh tìm ra.

Quy tắc chiếm lĩnh:

 • Chiếm lĩnh tức là chiếm bãi khoáng của npc, qua ải npc thành công có thể chiếm bãi khoáng đó, có giới hạn số lần chiếm lĩnh , vượt quá số lần giới hạn sẽ ko thể chiếm lĩnh.
 • Tối đa được chiếm 3 hầm mỏ.
 • Sau khi chiếm lĩnh bắt đầu tính thời gian chiếm lĩnh và thu hoạch.

Nút Tìm để tìm bãi khoáng mới. Mỗi ngày sẽ có 1 lần Tìm miễn phí. Nếu dùng thêm mỗi lần sẽ tốn 50 Xu cộng dồn. Ví dụ: lần đầu tốn 50 Xu, lần 2 tốn 100 Xu, lần 3 tốn 150 Xu,...

Không giới hạn số lần Tìm.

Hầm mỏ sản xuất vật phẩm nào khi chiếm sẽ nhận được vật phẩm đó, ví dụ như:  Linh Châu Kỹ Năng, Đá Linh Hồn, Cỏ Thiên Diệp, Mũi Khoan Cấp 1, mảnh Mặt Nạ.

Giữ Hầm Mỏ càng lâu nhận được Item càng nhiều. Vật phẩm nhận được sẽ gửi qua thư.