Đầu trang

Phiên bản Mới: Bộ Lạc Tà Thần Trở Lại

Từ 17-05-18

Đua TOP Khiêu Chiến Tà Thần

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 24/05/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 30/05/2018.
Nội dung:
  • Các Gunner đạt cấp 23 - 70.
  • Sau khi kết thúc sự kiện - TOP 10 Gunner có tích điểm cao nhất Liên Server sẽ nhận được thưởng.
  • Sau khi kết thúc sự kiện - TOP 10 Gunner có số Turn ít nhất mỗi độ khó sẽ nhận được thưởng.
Phần thưởng Đua TOP tích điểm cao nhất Liên Server.
TOP KHIÊU CHIẾN TÀ THẦN - TÍCH ĐIỂM
TOPPhần thưởngQuà tặng
TOP 1
Tôn Ngộ Không 5 x1
Trao trong game


Bộ Áo/Nón Hương Sen x1
7 Ngày/ Khóa/ Nhận theo giới tính

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x400

02 Gà Gunny Lớn & 02 Gà Bông Nhỏ
Trao qua Bưu điện
TOP 2

LEGEND-Cá Chép x1
7 Ngày/ Khóa
Trao trong game


Bộ Áo/Nón Hương Sen x1
7 Ngày/ Khóa/ Nhận theo giới tính

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x200

01 Gà Gunny Lớn & 01 Gà Bông Nhỏ
Trao qua Bưu điện
TOP 3
Búa S-Đầu bò x1
Vĩnh viễn
Trao trong game

Nón S-Đầu bò x1
Vĩnh viễn

Búa S-Đầu bò x1
Vĩnh viễn


Bộ Áo/Nón Hương Sen x1
7 Ngày/ Khóa/ Nhận theo giới tính

01 Gà Gunny Lớn & 01 Gà Bông Nhỏ
Trao qua Bưu điện
TOP 4-5

SUPER
-Cá Chép x1
7 Ngày/ Khóa
Trao trong game

Châu báu_Sát(19) x1

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x100

01 Gà Bông Nhỏ
Trao qua Bưu điện
TOP 6-10
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt x2
Trao trong game

Sát Long+5 x1
7 Ngày

Đồng x500

01 Gà Bông Nhỏ
Trao qua Bưu điện

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.
Phần thưởng Đua TOP số Turn ít nhất.
ĐUA TOP KHIÊU CHIẾN TÀ THẦN - TURN
TOPQuà Tặng Top
ANH HÙNG
TOP 1
02 Gà Gunny Lớn & 02 Gà Bông Nhỏ
TOP 2 - 3
01 Gà Gunny Lớn
TOP 4 - 10
01 Gà Bông Nhỏ
KHÓ
TOP 1
02 Gà Gunny Lớn & 02 Gà Bông Nhỏ
TOP 2 - 3
01 Gà Gunny Lớn
TOP 4 - 10
01 Gà Bông Nhỏ
THƯỜNG
TOP 1
01 Gà Gunny Lớn & 01 Gà Bông Nhỏ
TOP 2 - 3
01 Gà Gunny Lớn
TOP 4 - 10
01 Gà Bông Nhỏ