Đầu trang

Phiên Bản Mới: Bí Ẩn Chuồng Gà

Từ 23-09-19

TỔNG HỢP ƯU HÓA

Ưu hóa Tân Thủ
  • Hệ thống tân thủ mới dễ dàng giúp lính mới tiếp cận.

Ưu Hóa Tăng Tốc Vào Game
  • Giờ đây gunner có thể vào game nhanh với tốc độ chóng mặt!!!

Quyển Phù Hiệu không khóa có thể bán trong đấu giá

Gunner có thể nhắn tin trực tiếp với người bán ngay trong Đấu Giá để trả giá nhé

Mê Cung sửa thành 1 tháng reset 1 lần, 95% tầng cao nhất trước khi reset