Đầu trang

Phiên Bản Mới: Bí Ẩn Chuồng Gà

Từ 23-09-19

KHIÊU CHIẾN GÀ CON

Thông tin cơ bản

  • Phó bản có 3 độ khó : Thường, Khó, Anh Hùng
  • Level 23 có thể tham gia phó bản. Có tổng cộng 5 ải trong khiêu chiến gà con.

Ải 1


  • Người chơi xuất hiện ở 2 bên bản đồ, quái Bò Sữa xuất hiện giữa bản đồ, cần tiêu diệt hết gà con để vượt ải
  • Boss Sữa Bò xông đến người chơi gần nhất, khoảng cách ngẫu nhiên khi đi qua sẽ tiêu diệt người chơi trên đường

Ải 2


  • Boss Chuồng gà:Người chơi xuất hiện bên phải bản đồ, boss tạo mới gà mái và gà trống. Cần phải tiêu diệt chuồng gà để vượt ải

Ải 3


Boss Harry giận dữ

  • Người chơi xuất hiện 2 bên bản đồ, ở giữa là Harry giận dữ. Cần tiêu diệt hắn mới có thể vượt ải.
  • Càng đứng gần Harry sẽ bị khí độc ảnh hưởng càng nhiều.

Ải 4


  • Dùng máy bắn trứng bắn các quả trứng cùng màu để đẩy nhanh tốc độ đưa trứng đến máy ấp.
  • Giải cứu đủ số gà con trong thời số lượt nhất định sẽ vượt ải, nếu kịp thời gian sẽ thả khí độc tiêu diệt người chơi

Ải 5


  • Boss gà mái xấu xí: Tiêu diệt gà mái xấu xí để giải cứu gà con sẽ vượt được ải