Đầu trang

Phiên Bản Mới: Bí Ẩn Chuồng Gà

Từ 23-09-19

Chào các Gunner!

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi Phiên bản mới chúng ta đều có CODE nhận miễn phí!

Thời gian nhận CODE
  • Bắt đầu: 18h00 ngày 23.09.2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 02.10.2019.
  • Nhận CODE tại link sau: https://360game.vn/kho-code-vip
  • Lưu ý: Số lượng CODE có hạn, có thể hết sớm hơn thời gian dự kiến.

CODE Bí Ẩn Chuồng Gà

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Bí Ẩn Chuồng Gà, Gunner có thể nhận tại Zing Me, 360Plus, 360Game và các kênh cộng đồng khác.
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +5 (full +130)
7 ngày/Không thể tiếp phí bồi dưỡng
1  
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +5 (full hợp thành +157)
7 ngày/Không thể tiếp phí bồi dưỡng
1  
Đá Cường Hóa
1 ngày
50
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Vật Tế Cao 10
Thẻ Phụ Kiện Bọ Hung
7 ngày
1

CODE Bí Ẩn Chuồng Gà - 360game VIP 1- 5

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Bí Ẩn Chuồng Gà, Gunner có thể nhận tại kênh 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Thẻ Phụ Kiện Hạc Tiên
7 ngày
1
Đá Đột Phá 5
Đá Tăng Cấp 3
Linh Hồn Thú Cưỡi 2
Đồng Đỏ 15
Bụi Sao 15

CODE Bí Ẩn Chuồng Gà - 360game VIP 6

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Bí Ẩn Chuồng Gà, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
7 ngày
1
Đá Đột Phá 8
Đá Tăng Cấp 6
Linh Hồn Thú Cưỡi 4
Sắt Mềm 5
Bụi Sao 20

CODE Bí Ẩn Chuồng Gà - 360game VIP 7

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Bí Ẩn Chuồng Gà, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
7 ngày
1  
Đá Đột Phá 12
Đá Tăng Cấp 8
Linh Hồn Thú Cưỡi 6
Sắt Mềm 10
Bụi Sao 25

CODE Bí Ẩn Chuồng Gà - 360game VIP 8

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Bí Ẩn Chuồng Gà, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
7 ngày
1  
Đá Đột Phá 15
Đá Tăng Cấp 10
Linh Hồn Thú Cưỡi 10  
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30