Đầu trang

Mừng ngày nhà giáo 20/11

Từ 12-11-15 đến 25-11-15

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 12.11.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 25.11.2015.

Túi quà 20.11

Trong thời gian sự kiện, mua túi quà 20/11 trong Shop, mở ra bạn sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm có thể dùng để đổi quà.

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ 20.11
211 Xu
Mở chắc chắn nhận được Thuốc Tăng Cấp Thú 2
Chiến hồn đơn 30
Ngày nhà giáo 1
Mở ngẫu nhiên nhận được Vé Tăng Vật Tổ 5
Nước tu luyện ma pháp cấp 2 1
Đá 1
Chocolate Tình Yêu 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ SỰ KIỆN 20.11- Sơ
Mở chắc chắn nhận được Đá Linh Hồn 2
Đá 1
Thức ăn (cao) 10
Tinh hoa vinh dự 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ SỰ KIỆN 20.11- Trung
Mở chắc chắn nhận được Chiến hồn đơn 9
Đá 2
Thức ăn (cao) 20
Tinh hoa vinh dự 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ SỰ KIỆN 20.11 - Cao
Mở chắc chắn nhận được Chiến hồn đơn 16
Đá 2
Thức ăn (cao) 30
Vé Tăng Vật Tổ 100
Tinh hoa vinh dự 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ NGUYÊN LIỆU 20.11
20 Xu
Mở ngẫu nhiên nhận được Sách 1
Bút Chì 1
Phấn 1

 

Để mua Túi Quà trên các bạn hãy vào khu giảm giá của SHOP nhé!

Nhiệm vụ Gunny

Chọn TAB giảm giá và tìm mua. Mua ngay Túi quà mới toanh để sở hữu những vật phẩm cực Hot cho người bạn đồng hành của mình!