Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 9 Tuổi

Từ 12-06-18

Mừng Sinh Nhật Vương Quốc Gà Tuổi Lên 9, Gunny team xin gửi tới các món quà tri ân cho các Gunner đã gắn bó với Vương Quốc Gà trong suốt các năm qua, và hãy luôn tiếp tục ủng hộ và gắn bó với Vương Quốc Gà để cùng giao lưu, thi đấu và học hỏi với mọi Gunner khắp mọi nơi của vương quốc lâu hơn nữa như 1 đại gia đình nhé.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner chỉ cần đăng nhập vào game và đạt các mốc điều kiện sẽ được nhận thưởng nha.

Thời gian diễn ra: 09:30 ngày 14/06 - 23:59 ngày 20/06

Túi Quà Tri ÂnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Túi quà Tri ân 9 năm
Nhân vật tạo từ: 20/04/2009 - 15/06/2010
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 90
Vật Tế Cao 90
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 8 năm
Nhân vật tạo từ: 16/06/2010 - 16/06/2011
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 80
Vật Tế Cao 80
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 7 năm
Nhân vật tạo từ: 17/06/2011 - 17/06/2012
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 70
Vật Tế Cao 70
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 6 năm
Nhân vật tạo từ: 18/06/2012 - 18/06/2013
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 60
Vật Tế Cao 60
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 5 năm
Nhân vật tạo từ: 19/06/2013 - 19/06/2014
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 50
Vật Tế Cao 50
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 4 năm
Nhân vật tạo từ: 20/06/2014 - 20/06/2015
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 40
Vật Tế Cao 40
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 3 năm
Nhân vật tạo từ: 21/06/2015 - 21/06/2016
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 30
Vật Tế Cao 30
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 2 năm
Nhân vật tạo từ: 22/06/2016 - 22/06/2017
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 20
Vật Tế Cao 20
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 1 năm
Nhân vật tạo từ: 23/06/2017 - 13/06/2018
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 9 Tuổi
14 Ngày/ Khóa
1 --
Tinh hoa vinh dự 10
Vật Tế Cao 10
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2

Lưu ý

  • Không áp dụng cho server mở sau ngày 13/06
  • Gunner cần đạt Lv.30 trước 09:30 ngày 14/06 mới có thể nhận được quà, sau thời gian này đạt Lv.30 vẫn không thể nhận quà.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.