Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 9 Tuổi

Từ 12-06-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Điều kiện tham gia:

      • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập Máy Chủ Gà 9 tuổi liên tiếp 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian:

    • Bắt đầu: 09:00 Ngày 14/06/2017.
    • Kết thúc: 23:59 Ngày 20/06/2017.
Số ngàyPhần thưởngHạn sử dụng
Ngày 1 Quà 9 Tuổi (1) x1 Vĩnh viễn
Ngày 2 Quà 9 Tuổi (2) x1 Vĩnh viễn
Ngày 3 Quà 9 Tuổi (3) x1 Vĩnh viễn
Ngày 4 Quà 9 Tuổi (4) x1 Vĩnh viễn
Ngày 5 Quà 9 Tuổi (5) x1 Vĩnh viễn
Ngày 6 Quà 9 Tuổi (6) x1 Vĩnh viễn
Ngày 7 Quà 9 Tuổi (7) x1 Vĩnh viễn
Số ngàyPhần thưởngHạn sử dụng
3 ngày Quà 9 Tuổi (3 ngày) x1 Vĩnh viễn
7 ngày Quà 9 Tuổi (7 ngày) x1 Vĩnh viễn

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.

Chi tiết phần thưởng

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 9 Tuổi (1)
Mở chắc chắn nhận được Đá Cường Hóa 99 Đá cường hóa trong Gunny II
Nước tu luyện cấp 2 99
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Cường Hóa 199 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 299 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 399 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 499 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 999 Đá cường hóa trong Gunny II

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 9 Tuổi (2)
Mở chắc chắn nhận được Giáp kiến nam(S) 1
Giáp kiến nữ(S) 1
Mũ kiến Nam(S) 1
Mũ kiến nữ(S) 1
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Cường Hóa 199 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 299 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 399 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 499 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 999 Đá cường hóa trong Gunny II

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 9 Tuổi (3)
Mở chắc chắn nhận được S-Trăng Bạc
(30 ngày)
1
Thẻ hồn 99
Đá Tím 30
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Cường Hóa 199 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 299 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 399 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 499 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 999 Đá cường hóa trong Gunny II

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 9 Tuổi (4)
Mở chắc chắn nhận được Thẻ phụ kiện Máy Nổ
( 30 ngày)
1
Vé Tăng Vật Tổ 999
Thuốc tăng cấp thú 99
Mở ngẫu nhiên nhận được Thuốc tăng cấp thú 18
Thuốc tăng cấp thú 28
Thuốc tăng cấp thú 99
Thuốc tăng cấp thú 199
Thuốc tăng cấp thú 299

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 9 Tuổi (5)
Mở chắc chắn nhận được Thẻ triệu hồi Bướm Bảy Màu
( 30 ngày)
1
Linh Lộ Đơn 99
Thức Ăn (20.000 EXP) 38
Mở ngẫu nhiên nhận được Thức Ăn (20.000 EXP) 18
Thức Ăn (20.000 EXP) 28
Thức Ăn (20.000 EXP) 99
Thức Ăn (20.000 EXP) 199
Thức Ăn (20.000 EXP) 299

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 9 Tuổi (6)
Mở chắc chắn nhận được Ác ma+5
( 30 ngày)
2
Nhẫn chữ P+5
( 30 ngày)
2
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Linh Hồn 99
Đá Linh Hồn 199
Đá Linh Hồn 299
Đá Linh Hồn 399
Đá Linh Hồn 999

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 9 Tuổi (7)
Mở chắc chắn nhận được Ma Thạch Tứ Tượng-Trung 3
Ma Thạch EXP-Sơ 8
Mở ngẫu nhiên nhận được Ma Thạch EXP-Sơ 8
Ma Thạch EXP-Trung 8
Ma Thạch EXP-Cao 8
Ma Thạch EXP-Cao 18
Ma Thạch EXP-Cao 28

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Quà 9 Tuổi (3 ngày)
Mở chắc chắn nhận được Châu báu_Kiên cố(13) 8
Châu báu_Công(15) 2
Mở ngẫu nhiên nhận được Châu báu_Kiên cố(13) 2
Châu báu_Công(15) 1
Châu báu_Công(17) 1
Châu báu_Sát(17 1
Châu báu_Sát(19) 1

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Quà 9 Tuổi (7 ngày)
Gunner đạt Lv.25 mới có thể mở
Mở chắc chắn nhận được Đá tăng cấp
1 Ngày
68
Bong Bóng 9 Tuổi
14 ngày/Không thể tiếp phí
1 -
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá tăng cấp
1 Ngày
20
Super-Lựu Đạn
7 Ngày
1
Super-Sấm Sét
7 Ngày
1
Super-Phi Tiêu
7 Ngày
1
Super-Lu Gạch
7 Ngày
1
Super-Giỏ Trái Cây
7 Ngày
1
Super-Tủ Thuốc
7 Ngày
1
Super-Túi Vũ Khí
7 Ngày
1
Super-Pháo
7 Ngày
1