Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 8 Tuổi

Từ 09-08-17

Mừng Sinh Nhật Vương Quốc Gà Tuổi Lên 8, Gunny team xin gửi tới các món quà tri ân cho các Gunner đã gắn bó với Vương Quốc Gà trong suốt các năm qua, và hãy luôn tiếp tục ủng hộ và gắn bó với Vương Quốc Gà để cùng giao lưu, thi đấu và học hỏi với mọi Gunner khắp mọi nơi của vương quốc lâu hơn nữa như 1 đại gia đình nhé.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner chỉ cần đăng nhập vào game và đạt các mốc điều kiện sẽ được nhận thưởng nha.

Thời gian diễn ra: 09:30 ngày 10/08 - 23:59 ngày 16/08

Túi Quà Tri ÂnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Túi quà Tri ân 8 năm
Nhân vật tạo từ: 15/06/2009 - 15/06/2010
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 80
Vật Tế Cao 80
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 7 năm
Nhân vật tạo từ: 16/06/2010 - 16/06/2011
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 70
Vật Tế Cao 70
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 6 năm
Nhân vật tạo từ: 17/06/2011 - 17/06/2012
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 60
Vật Tế Cao 60
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 5 năm
Nhân vật tạo từ: 18/06/2012 - 18/06/2013
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 50
Vật Tế Cao 50
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 4 năm
Nhân vật tạo từ: 19/06/2013 - 19/06/2014
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 40
Vật Tế Cao 40
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 3 năm
Nhân vật tạo từ: 20/06/2014 - 20/06/2015
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 30
Vật Tế Cao 30
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 2 năm
Nhân vật tạo từ: 21/06/2015 - 21/06/2016
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 20
Vật Tế Cao 20
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Túi quà Tri ân 1 năm
Nhân vật tạo từ: 22/06/2016 - 22/06/2017
Trước ngày 10/08/2017 có cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 8 Tuổi (80-80-80-80)
14 Ngày/ Khóa
1
Tinh hoa vinh dự 10
Vật Tế Cao 10
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1
Nhẫn cầu hôn 1
Thẻ Tự Hào Là Gunner 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2

Lưu ý

  • Gunner cần đạt Lv.30 trong thời gian yêu cầu, nếu không đạt thì sẽ không nhận được mặc dù trong ngày bạn đạt cấp.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.