Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 10 Tuổi

Từ 11-06-19

GIỚI THIỆU CÁC VẬT PHẨM MỚI - MỪNG GUNNY 10 TUỔI

Thời trang mới

  • Bộ Tuổi Xuân Rèn Giũa - Nam
TênLoại Hình Thuộc TínhHình ảnh
Đường Sao Lấp Lánh Nón 10-10-10-10
Ngôi Sao Thực Tập Tóc 8-8-8-8
Tuổi Xuân Rèn Giũa Áo 10-10-10-10
Ý Chí Kiên Cường Mắt 8-8-8-8
  • Bộ Tương Lai Tươi Sáng - Nữ
TênLoại Hình Thuộc TínhHình ảnh
Con Đường Phát Triển Nón 10-10-10-10
Ngôi Sao Tập Sự Tóc 8-8-8-8
Tương Lai Tươi Sáng Áo 10-10-10-10
Thông Minh Lém Lỉnh Mắt 8-8-8-8
  • Cánh
TênLoại Hình Thuộc TínhHình ảnh
Cánh 10 Tuổi Cánh 50-50-50-50
Không thể tiếp phí
  • Bong Bóng
TênLoại Hình Thuộc TínhHình ảnh
Bong Bóng Mừng 10 Tuổi Bong Bóng 15-15-15-15
Có thể tiếp phí
Bong Bóng 10 Tuổi Bong Bóng 100-100-100-100
Không thể tiếp phí

Phụ Kiện Thời Trang - Mới

  • Bộ Sưu Tập Nam 13
Kích hoạt nửa bộ (6/12) nhận thuộc tính
Tấn Công Phòng Thủ Nhanh Nhẹn May Mắn HP 800 Vinh Dự/1 ngày
5 15 5 15 300
Kích hoạt đủ bộ (12/12) nhận thuộc tính
Tấn Công Phòng Thủ Nhanh Nhẹn May Mắn HP 1600 Vinh Dự/1 ngày
10 30 10 30 600
  • Bộ Sưu Tập Nữ 14
Kích hoạt nửa bộ (6/12) nhận thuộc tính
Tấn Công Phòng Thủ Nhanh Nhẹn May Mắn HP 800 Vinh Dự/1 ngày
5 15 5 15 300
Kích hoạt đủ bộ (12/12) nhận thuộc tính
Tấn Công Phòng Thủ Nhanh Nhẹn May Mắn HP 1600 Vinh Dự/1 ngày
10 30 10 30 600

Phụ Kiện Thú Cưỡi Mới

TênThuộc TínhHình ảnh
Thẻ Phụ Kiện Xe Lửa Sát Thương +5
Hộ Giáp +10
HP +600
Ma Công +20
Ma Kháng +20
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi Sát Thương +10
Hộ Giáp +5
HP +500
Ma Công +15
Ma Kháng +15

Vũ Khí Tạm Thời Mới

TênThuộc TínhHình ảnh
LEGEND Cá Chép Sát Thương: 287
Công Kích: 665
Phòng Thủ: 171
Nhanh Nhẹn: 663
May Mắn: 181
Không thể tiếp phí & Không thể thao tác tại Tiệm Rèn