Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 10 Tuổi

Từ 11-06-19

[GUNNY.360GAME.VN]
Mừng Gunny 10 Tuổi, hoạt động Ưu đãi nạp cực SOCK dành cho Gunner đây!

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 17/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 19/06/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ bao gồm Gà 10 Tuổi.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp định mức từ 1.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được ưu đãi x10 Xu Khóa.

Lưu ý:

  • Mỗi Gunner chỉ được tham gia nhận 1 lần duy nhất.
  • Xem thông tin EVENT tại Quảng Trường Game -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy Chủ Mới -> x10 Xu Khóa.