Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 10 Tuổi

Từ 11-06-19

Mừng Sinh Nhật Vương Quốc Gà Tuổi Lên 10, Gunny Team xin gửi tới các món quà tri ân cho các Gunner đã gắn bó với Vương Quốc Gà trong suốt các năm qua, và hãy luôn tiếp tục ủng hộ và gắn bó với Vương Quốc Gà để cùng giao lưu, thi đấu và học hỏi với mọi Gunner khắp mọi nơi của Vương Quốc lâu hơn nữa như 1 đại gia đình nhé.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner chỉ cần đăng nhập vào game và đạt các mốc điều kiện sẽ được nhận thưởng nha.

Thời gian:

    • Bắt đầu: 09:00 Ngày 13/06/2019.
    • Kết thúc: 23:59 Ngày 26/06/2019.
Túi Quà Tri ÂnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Túi quà Tri ân 10 năm
Nhân vật tạo từ: 20/04/2009 - 14/06/2010
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
100 ngày
1
Đá Phong Ấn 10
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Túi quà Tri ân 9 năm
Nhân vật tạo từ: 15/06/2010 - 15/06/2011
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
90 ngày
1
Đá Phong Ấn 9
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Túi quà Tri ân 8 năm
Nhân vật tạo từ: 16/06/2011 - 16/06/2012
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
80 ngày
1
Đá Phong Ấn 8
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Túi quà Tri ân 7 năm
Nhân vật tạo từ: 17/06/2012 - 17/06/2013
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
70 ngày
1
Đá Phong Ấn 7
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Túi quà Tri ân 6 năm
Nhân vật tạo từ: 18/06/2013 - 18/06/2014
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
60 ngày
1
Đá Phong Ấn 6
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Túi quà Tri ân 5 năm
Nhân vật tạo từ: 19/06/2014 - 19/06/2015
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
50 ngày
1
Đá Phong Ấn 5
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Túi quà Tri ân 4 năm
Nhân vật tạo từ: 20/06/2015 - 20/06/2016
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
40 ngày
1
Đá Phong Ấn 4
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Túi quà Tri ân 3 năm
Nhân vật tạo từ: 21/06/2016 - 21/06/2017
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 3
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Túi quà Tri ân 2 năm
Nhân vật tạo từ: 22/06/2017 - 12/06/2018
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
20 ngày
1
Đá Phong Ấn 2
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Túi quà Tri ân 1 năm
Nhân vật tạo từ: 13/06/2018 - 12/06/2019
Cấp nhân vật >=30
Bong Bóng 10 Tuổi
(100-100-100-100)
14 Ngày/ Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi
Sát Thương 10, Hộ Giáp 5, HP 500, Ma Công 15, Ma Kháng 15
10 ngày
1
Đá Phong Ấn 1
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
Nhẫn cầu hôn 1
Danh hiệu: Mừng Gunny 10 Tuổi
(10-10-10-10)
Khi sử dụng sẽ nhận danh hiệu hiệu lực Vĩnh Viễn
1
Ấn Bùa Siêu Việt 1

Lưu ý

  • Không áp dụng cho server mở sau ngày 12/06
  • Gunner cần đạt Lv.30 trước 09:30 ngày 13/06 mới có thể nhận được quà, sau thời gian này đạt Lv.30 vẫn không thể nhận quà.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.