Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 10 Tuổi

Từ 11-06-19

Gunny 10 Tuổi (1)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 13/06/2019 - 23:59:59 19/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Đăng Nhập Nhận Thưởng
Phần thưởng
Đá Mê Cung x1

Đá Manh Hóa x2

Sổ Nguyên Vẹn x3

Đá Tím x5


Đá Linh Nguyện x4

Bánh Kem Gunny 10 Tuổi x1

Gunny 10 Tuổi (2)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 13/06/2019 - 23:59:59 19/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thắng 6 trận Guild Chiến
Phần thưởng
Mũi Khoan Cấp 2 x5

Đá Linh Hồn x6

Đồng x6

Bột x10

.
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x10

Bánh Kem Gunny 10 Tuổi x1

Gunny 10 Tuổi (3)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 13/06/2019 - 23:59:59 19/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ gục 6 người trong chiến đấu tự do
Phần thưởng
Đá Linh Hồn x10

Đá x10

Hộp Hồn Tinh Nhỏ x6

Bơ x10


Đá Tâm Nguyện x30

Bánh Kem Gunny 10 Tuổi x1

Gunny 10 Tuổi (4)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 13/06/2019 - 23:59:59 19/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Trồng 8 cây trồng bất kỳ
Phần thưởng
Vật Tế Cao x3

Chocolate Tình Yêu x2

Trứng x10

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x30
Đá Bùa Vật Tổ x10

Bánh Kem Gunny 10 Tuổi x1

Gunny 10 Tuổi (5)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 13/06/2019 - 23:59:59 19/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 5 trận đấu vợ chồng
Phần thưởng
Linh Hồn Pet x3

Đá Luyện Hóa x5

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x5

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x30

Nến x10

Bánh Kem Gunny 10 Tuổi x1

Gunny 10 Tuổi (6-1)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 13/06/2019 - 23:59:59 19/06/2019
Cấp độ 8 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đai Chiến Rồng (Khó) x1
- Vương Thành Gà (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần (Khó) x1
Phần thưởng
Thuốc Tăng Cấp Thú x2

Đá Cường Hóa x15

Mũi Khoan Cấp 1 x10

Châu Báu Thuộc Tính Lv 9-11 x2

Bánh Kem Gunny 10 Tuổi x1

Gunny 10 Tuổi (6-2)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 13/06/2019 - 23:59:59 19/06/2019
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đai Chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương Thành Gà (Anh Hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x2

Hộp Hồn Tinh Nhỏ x1

Đá Linh Hồn x3

Da Thú x3

Bánh Kem Gunny 10 Tuổi x1