Đầu trang

Mừng Gunny Sinh Nhật 10 Tuổi

Từ 11-06-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Mừng bạn cũ quay lại

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 13/06/2019.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 30/06/2019.

Các Gunner từ cấp 21 - 70, không online game trong khoảng thời gian 30 ngày trở lên khi quay trở lại sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với từng mốc level như sau:

Mốc LevelQuà TặngSố LượngHình ảnh
Level 21 - 30 Legend-Cá Chép* - Cấp 1- Full +50
28 ngày/không thể tiếp phí
1
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
WOW-Thiên sứ ban phúc +12
28 ngày không thể tiếp phí
1
Code Gà Hành 1
Vật tế-cao 30
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Mảnh thú cưỡi 50
Đá Cường Hóa 150
Đá tăng cấp 30
Thức Ăn Cao 50
Nước kinh nghiệm 5 10
Level 31 - 40 Legend-Cá Chép*  - Cấp 1- Full +50
28 ngày không thể tiếp phí
1
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
WOW-Thiên sứ ban phúc +12
28 ngày không thể tiếp phí
1
Code Gà Hành 1
Vật tế-cao 40
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Mảnh thú cưỡi 80
Đá Cường Hóa 200
Đá tăng cấp 40
Đá Phong Ấn 5
Nước kinh nghiệm 5 20
Level 41 - 50 Legend-Cá Chép* - Cấp 2 - Full +50
28 ngày không thể tiếp phí
1
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
WOW-Thiên sứ ban phúc +12
28 ngày không thể tiếp phí
1
Code Gà Hành 1
Vật tế-cao 60
Rương Xu Khóa - Trung 4
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Mảnh thú cưỡi 100
Đá Cường Hóa 250
Đá tăng cấp 50
Đá Phong Ấn 5
Nước kinh nghiệm 5 30
Level 51 - 70 Legend-Cá Chép* - Cấp 3 - Full +50
28 ngày không thể tiếp phí
1
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +5 full 50
28 ngày không thể tiếp phí
2
WOW-Thiên sứ ban phúc +12
28 ngày không thể tiếp phí
1
Code Gà Hành 1
Vật tế-cao 100
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Rương Xu Khóa - Trung 5
Tâm Bảo Vệ 100
Mảnh thú cưỡi 100
Đá Cường Hóa 300
Đá tăng cấp 70
Đá Phong Ấn 5
Nước kinh nghiệm 5 40

Chú ý

 • Phần thưởng nhận được ở trạng thái khóa.
 • Áp dụng cho các Gunner từ cấp 21 - 70, không online game 30 ngày trở lên.

Cuộc chiến trở lại - 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00 ngày 13/06/2019 - 23:59 ngày 30/03/2019
Cấp độ 11-70
Điều kiện Thắng 3 trận Guild Chiến
Phần thưởng

Da Thú x10
Rương Xu Khóa x10
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x3
Hộp Hồn Tinh Nhỏ x5

Cuộc chiến trở lại - 2

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00 ngày 13/06/2019 - 23:59 ngày 30/03/2019
Cấp độ 17-70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Đấu trường dũng sĩ - Khó
Phần thưởng

Đá Tăng Sao lv1 x2
Rương Xu Khóa x10
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x30
Bùa Tăng Sao x2

Cuộc chiến trở lại - 3

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 00:00 ngày 13/06/2019 - 23:59 ngày 30/03/2019
Cấp độ 17-70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Vương Quốc Gà - Anh Hùng
Phần thưởng

Đá x20
Linh Lộ Đơn x20
Đá Tăng Cấp x2
Đá Đúc Hồn x5

Cuộc chiến trở lại - 4

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00 ngày 13/06/2019 - 23:59 ngày 30/03/2019
Cấp độ 1 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Bộ Lạc Tà Thần - Anh Hùng
Phần thưởng

Đá Bùa Vật Tổ x30
Thức ăn cao x15
Hộp hồn Tinh Nhỏ x5
Vật Tế Cao x5

Cuộc chiến trở lại - 5

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00 ngày 13/06/2019 - 23:59 ngày 30/03/2019
Cấp độ 35 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Đại Chiến Rồng - Anh Hùng
Phần thưởng

Linh Hồn Thú Cưỡi x3
Rương Xu Khóa x10
Châu báu thuộc tính Lv13 - Lv15 x2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú lv1 x5 

Cuộc chiến trở lại - 6

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00 ngày 13/06/2019 - 23:59 ngày 30/03/2019
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành 3 trận chiến Vợ Chồng
Phần thưởng

Tình Ý x3
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x1
Rương Xu Khóa x10
Tam Sinh Thạch x1

Lưu ý:

 • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.

Nạp Xu tích lũy

Thời gian:

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 13/06/2019.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 30/06/2019.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner quay trở lại nạp xu tích lũy theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mốc nạp đạtPhần thưởngSố lượngHình ảnh
500 Xu S-Trăng Vàng
15 ngày
1
Quà Sức Mạnh 1 -
Biến Hình PET: Cáo Tiên
7 ngày
1
1.000 Xu Thức Ăn Cao 50
Bò Sữa Trái Tim
7 ngày
1
Châu Báu Sát (17) 1
5.000 Xu Thức Ăn Cao 80
Đá Đột Phá 50
Bao Tay Athena +4
7 ngày
1
8.000 Xu Đá Phong Ấn 10
Ấu Long Cổ 3 Sao 1
Nguồn sức mạnh 2
15.000 Xu Búa S-Đầu Bò
30 ngày
1
Nón S-Đầu Bò
30 ngày
1
Giáp S-Đầu Bò
30 ngày
1
50.000 Xu Cuồng Long Trượng
7 ngày
1
Châu báu chúc phúc công kích 15
Thẻ Phụ Kiện Thú Aslan
183 ngày
1

Lưu ý:

 • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
 • Gunner cũ quay trở lại vừa có thể tham gia sự kiện Nạp xu tích lũy dành riêng cho người chơi cũ và sự kiện Nạp Xu tích lũy của chuỗi sự kiện tuần.

Tiêu Xu Tích Lũy

Thời gian:

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 13/06/2019.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 30/06/2019.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner quay trở lại tiêu xu tích lũy theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mốc nạp đạtPhần thưởngSố lượngHình ảnh
500 Xu Đá Tăng Sao Lv1 2
Đá Tăng Cấp 2
Nước tu luyện thuộc tính cấp 2 Lv1 30
1.000 Xu Nhẫn EXP +3 (10.000 EXP) 1
Đá Bùa Vật Tổ 30
Linh Hồn PET 10
5.000 Xu Nhẫn EXP +3 (10.000 EXP) 3
Minh chứng dũng sĩ 10  
Đá Phong Ấn 3
8.000 Xu Đá Phong Ấn 4
Bao Tay Venus +5
7 ngày
1
Nguồn sức mạnh 2
15.000 Xu Ấn Bùa Siêu Việt 10
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Ma Thạch EXP 2
50.000 Xu WOW Thánh Gióng 1
Trùng Sinh Đơn 50
Đá Tăng Sao lv3 10

Lưu ý:

 • Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần/1 ngày.
 • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
 • Gunner cũ quay trở lại vừa có thể tham gia sự kiện Tiêu xu tích lũy dành riêng cho người chơi cũ và sự kiện Tiêu Xu tích lũy của chuỗi sự kiện tuần.
 • Tiêu xu tích lũy ở sự kiện này tính tiêu phí ở tất cả tính năng. Tích lũy trong ngày, qua ngày sẽ tạo mới số xu tiêu.