Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Trung Thu

Từ 18-09-15

Thời gian diễn ra: Từ 09:00 ngày 24.9 đến 23:59 ngày 30.9.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp thú cưỡi theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Mốc yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
6sao lv1 Linh Châu Kỹ Năng 5
Cỏ Thiên Diệp 5
8sao lv1
Linh Châu Kỹ Năng 10
Cỏ Thiên Diệp 10
0sao lv2 Linh Châu Kỹ Năng 10
Cỏ Thiên Diệp 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 8
2sao lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
4sao lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 15
5sao lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 18
6sao lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
8sao lv2 Linh Châu Kỹ Năng 20
Cỏ Thiên Diệp 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 25

Lưu ý

  • Thú cưỡi sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.