Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Trung Thu

Từ 18-09-15

Trong thời gian sự kiện, các Gunner có tổng Level Châu Báu đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Thời gian

Từ 09:00 ngày 26.9 đến 23:59 ngày 28.9.2015

Phần thưởng

Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Châu báu toàn thân Lv 36
(không giới hạn)   
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 20
Châu báu toàn thân Lv 50
(không giới hạn) 
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30 -
Mũi khoan cấp 1 100
Châu báu toàn thân Lv 80
(Chỉ 150 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng) 
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 40 -
Mũi khoan cấp 1 300
Châu báu toàn thân 110
(Chỉ 60 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)  
Châu báu_Công Lv13 1
Mũi khoan cấp 1 400
Châu báu toàn thân 140
(Chỉ 20 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)  
Châu báu_Công Lv13 3
Mũi khoan cấp 1 500
Châu báu toàn thân 160
Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng) 
Châu báu_Công Lv13 3
Châu báu_Công Lv15 3

*Tất cả quà tặng đều Khóa.

XEM THÊM VỀ CHÂU BÁU THẦN GÀ VÀ CÁCH HỢP THÀNH CHÂU BÁU TẠI ĐÂY