Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Trung Thu

Từ 18-09-15

Trong thời gian sự kiện, các Gunner đạt mốc Vật Tổ theo yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Thời gian

Từ 09:00 ngày 27.9 đến 23:59 ngày 30.9.2015

Phần thưởng

Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Tổng Vật tổ Lv 4
(không giới hạn)   
Tinh hoa vinh dự 5
Tổng Vật tổ Lv 6
(không giới hạn)   
Tinh hoa vinh dự 5
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10 -
Tổng Vật tổ Lv 8
(không giới hạn)   
Tinh hoa vinh dự 10
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 15 -
Chiến hồn đơn 50
Tổng Vật tổ Lv 10
(25 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)   
Tinh hoa vinh dự 15
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 20 -
Chiến hồn đơn 100
Tổng Vật tổ Lv 11
(tối đa 20 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng) 
Tinh hoa vinh dự 20
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 25 -
Chiến hồn đơn 150
Tổng Vật tổ Lv 12
(tối đa 10 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)  
Tinh hoa vinh dự 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30 -
Chiến hồn đơn 200
Tổng Vật tổ Lv 13
(tối đa 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)    
Tinh hoa vinh dự 100
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 50 -
Chiến hồn đơn 300

*Tất cả quà tặng đều Khóa.

XEM THÊM VỀ VẬT TỔ TẠI ĐÂY