Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Trung Thu

Từ 18-09-15

Thời gian

Thời gian diễn ra: Từ 09:00 ngày 23.9 đến 23:59 ngày 30.9.2015

Top lực chiến

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt mốc Level nhân vật theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

HạngQuà tặngSố lượngHình ảnh
1 LEGEND-Nỏ Thần
7 ngày/ Không khóa 
1
Bao tay Venus +5
7 ngày/ Khóa 
1
Hạnh phúc +5
7 ngày/Khóa 
1
2 SUPER-Nỏ Thầ̀n
7 ngày/ Không khóa  
1
Bao tay Venus +4
7 ngày/Khóa  
1
Hạnh phúc +4
7 ngày/Khóa  
1
3 SUPER-Boomerang
7 ngày/ Không khóa  
1
Bao tay Venus +3
7 ngày/Khóa 
2
Hạnh phúc +3
7 ngày/Khóa  
2
4 - 10 wow-karaoke
7 ngày/ Không khóa  
1
Bao tay Venus +3
7 ngày/Khóa  
1
Hạnh phúc +3
7 ngày/Khóa  
1

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.

Đạt mốc lực chiến

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner đạt mốc lực chiến theo yêu cầu dưới đây sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp độ yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
 100000
(không giới hạn) 
Châu báu thuộc tính (9-11) 5
Mũi khoan cấp 1 20
 200000
(không giới hạn) 
Châu báu thuộc tính (9-11) 10
Mũi khoan cấp 1 30
 300000
(không giới hạn) 
Châu báu thuộc tính (9-11) 15
Mũi khoan cấp 1 40
 400000
(Chỉ 30 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 400000 sẽ được nhận) 
Châu báu thuộc tính (9-11) 20
Mũi khoan cấp 1 50
 500000
(Chỉ 20 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 500000 sẽ được nhận) 
Hạnh phúc +3 2
Mũi khoan cấp 1 100
 600000
(Chỉ 5 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 600000 sẽ được nhận) 
Hạnh phúc +3 2
Mũi khoan cấp 1 200
 700000
(Chỉ 1 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 700000 sẽ được nhận) 
Phụng Hoàng Băng 4 1
Đá tăng cấp 10

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.